Dionice

Najveći dioničari


prezime i ime / tvrtka br.dionica
%udjela u temeljnom kapitalu
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (DUUDI) ZA REPUBLIKU HRVATSKU 26.971.437
97,0616
ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. 477.121
1,7170
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (DUUDI) ZA DRŽAVNU AGENCIJU ZA OSIG. ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
213.152
0,7671
JANAF D.D. 22.000
0,0792
CROATIA LLOYD D.D. 10.270 
0,0370
HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
4.000
0,0144
ASTRA INTERNATIONAL D.D. U STEČAJU
3.682
0,0133
HP D.D.
2.750
0,0099
TURISTHOTEL D.D.
2.090
0,0075
TANKERKOMERC D.D.
2.090
0,0075Dematerijalizacija dionica Croatia Airlinesa d.d.

Glavna skupština dioničara društva Croatia Airlines d.d. od 8. travnja 1998.g., sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, odlučila je da se sve dionice društva u materijalnom obliku (dionice na donositelja i dionice na ime) moraju zamjeniti za nematerijalizirane dionice u obliku elektronskog zapisa koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dionice Croatia Airlines d.d. vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva od 2001.g. Croatia Airlines d.d. upućuje ponovni poziv svim dioničarima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji posjeduju materijalne dionice da odmah pristupe postupku dematerijalizacije istih.

Dioničari Croatia Airlines d.d. u Republici Hrvatskoj mogu izvršiti dematerijalizaciju na način da sve svoje materijalne dionice zajedno s popunjenim obrascem zahtjeva dostave bilo osobno bilo poštom na adresu Croatia Airlines d.d., Bani 75b, 10 000 Zagreb, Odjel vrijednosnih papira bilo predajom na šalteru neke od poslovnica Croatia Airlines d.d. u RH. Dioničari Croatia Airlines d.d. u inozemstvu mogu izvršiti dematerijalizaciju na način da sve svoje materijalne dionice zajedno sa obrascem zahtjeva dostave na adresu najbliže poslovnice Croatia Airlinesa u inozemstvu, ili poštom u naš ured u Zagrebu.

Sve dioničare koji još uvijek drže materijalne dionice podsjećamo da je njihova obveza po navedenoj Odluci Glavne skupštine već odavno trebala biti ispunjena, te ih radi zaštite prava iz dionica pozivamo da odmah postupe sukladno gornjoj uputi.

U slučaju eventualnih nejasnoća možete se obratiti Odjelu vrijednosnih papira:

Elektronsko izvješćivanje

Zbog bržeg i efikasnijeg načina izvješćivanja, kao i zbog velikog broja dioničara u dijaspori, od 1. rujna 2009. prelazimo na elektronsko izvješćivanje dioničara putem e-maila. Molimo Vas da ažurirate Vašu e-mail adresu obzirom da će nakon navedenog datuma sve obavijesti, financijska izvješća kao i pozivi za skupštine dioničara biti isklučivo dostavljani na taj način. Upisom Vašeg broja računa pod kojim ste uvedeni u Središnje klirinško depozitarno društvo (oznaka vlasnika računa) otvara se polje u koje unosite Vaše podatke i e-mail adresu na koju želite primati obavijesti, financijska izvješća kao i pozive za skupštine dioničara. Molimo Vas da pri unosu Vaših podataka (ime i prezime) pogotovo kad se radi o osobama sa više imena i/ili prezimena pripazite da ih unesete identično tome kako ste ih upisali u SKDD jer u proitivnom nećemo biti u mogućnosti ispravno evidentirati promjenu e-mail adrese.Pravne osobe u rubriku ime unose naziv tvrtke, a u rubriku prezime unose skraćeni naziv tvrtke.

Ukoliko e-mail adresu kasnije promjenite ili iz bilo kojeg razloga poželite sve primati na neku drugu, navedenu izmjenu možete učiniti na isti način putem iste ove forme.
 


  Multi-city
odrasli (25-59)   mala djeca(<2)
djeca (2-12)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car