Croatia Airlines - Star Alliance Conventions Plus

Star Alliance Conventions Plus

Martina Dragojević

Conventions Plus usluga je Star Alliance grupe čiji je član i Croatia Airlines, a podržava organizaciju međunarodnih konferencija, kongresa i drugih događanja.

Za razliku od podrške koju nudi neka zrakoplovna kompanija pojedinačno, grupa Star Alliance kroz Conventions Plus pruža podršku većeg opsega - kao službena mreža zrakoplovnih kompanija određenog kongresa, konferencije ili događanja (Official Airline Network).

Conventions Plus namijenjen je međunarodnim kongresima, konvencijama ili događanjima s mnogo sudionika (delegata) koji dolaze iz različitih zemalja i putuju s nekoliko različitih zrakoplovnih kompanija, a olakšava organizaciju zračnog prijevoza i omogućava uštedu vremena i novca, kako organizatorima kongresa/događanja tako i sudionicima (delegatima), pružajući im pristup cijeloj mreži grupe kao i popuste na cijene avio karata.