Croatia Airlines - Star Alliance Conventions Plus

Star Alliance Conventions Plus

Martina Dragojević

Conventions Plus usluga je Star Alliance grupe čiji je član i Croatia Airlines, a podržava organizaciju međunarodnih konferencija, kongresa i drugih događanja.