Croatia Airlines - Conventions Plus voor de organisatoren

Conventions Plus voor de organisatoren

Voordelen voor de organisatoren

  • Wereldwijd bereik – met Conventions Plus heeft de organisator toegang tot een netwerk van Star Alliance via één enkele contactpunkt die lid is van de SA groep (in dit geval Croatia Airlines) en slechts met één enkel een gestandaardiseerd contract dat wordt afgesloten met dit lid, namens alle leden van de Star Alliance-groep.
  • Organisator Support Programma – de organisator heeft het recht op een bepaald geldbedrag dat aangewend kan worden voor het kopen van tickets voor zijn leden,die bijvoorbeeld de locatie van het congres gaan verkennen of voor docenten die een toespraak houden op een congres/conferentie enz.
  • De organisator ontvangt ook promotionele ondersteuning van Star Alliance, zoals vooraf gemaakte advertenties, logo's en ondersteuningsteksten die gebruikt worden om het Star Alliance netwerk te promoten en deze is de organisator verplicht te publiceren op de web-site van het kongres en via gedrukte of andere media.
  • Star Alliance Conventions Plus biedt ondersteuning aan de organisator via de officiële website www.staralliance.com/en/convention-organiser. Hier kan de organisator de algemene informatie vinden en zich registreren, oftewel een aanvraag indienen voor het Conventions Plus programma, zodat Star Alliance als officieel netwerk vanvliegmaatschappijen (Official Airline Network) voor een bepaald congres of evenement wordt ingezet.Tevens vindt u hier overige informatie met betrekking tot de voorwaarden waaraan u moet voldoen om gebruik te kunnen maken van uw rechten enalle voordelen die programma biedt. Hier kunt u ook de benodigde advertenties, logotypes en overig promotiemateriaal overnemen.

    Meer informatie kunt u hier vinden.

Instructies voor de organisatoren

Deelnamevoorwaarden voor het programma “Conventions Plus“:

  • omvang congres/conferentie/evenement: minimaal 500 deelnemers afkomstig uit het buitenland
  • congresdeelnemers (afgevaardigden) afkomstig uit minimaal drie landen en twee continenten
  • aanvraag voor het deelnemen aan het programma minstens 6 maanden en maximaal 3 jaar voor het begin van de gebeurtenis doen

Voor meer informatie klik hier.

Aanvraag voor de deelname aan het programma “Conventions Plus“

Organisatoren van evenementen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen zich hier aanmelden voor ondersteuning door Conventions Plus.