Croatia Airlines - Opasna roba koja se pod određenim uvjetima smije unositi u zrakoplov

Opasna roba koja se pod određenim uvjetima smije unositi u zrakoplov

Određena prtljaga ulazi u kategoriju opasnih roba koje se mogu prevoziti pod određenim uvjetima. Molimo vas da uzmete u obzir da se ograničenja koja se odnose na unos tekućine u ručnoj prtljazi primjenjuju i na dolje navedene tekućine.


Municija (patrone za vatreno oružje) sigurnosno zapakirano:

Sigurnosno zapakirana municija (patrone za vatreno oružje) isključivo u Skupini 1.4S (UN 0012 ili UN 0014), u količinama koje nisu veće od 5 kg ukupne mase po osobi, za osobnu upotrebu, izuzev municije s eksplozivnim ili zapaljivim projektilima. Količine dozvoljene za više od jedne osobe ne smiju se zajedno pakirati u jednom ili više pakiranja.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Peći za kampiranje i spremnici goriva koji su sadržavali tekuća zapaljiva goriva (s praznim spremnicima goriva):

Može se prevoziti ukoliko se spremnik goriva peći za kampiranje i/ili spremnik goriva u potpunosti isprazni i ukoliko se poduzmu mjere za neutraliziranje opasnosti. Za neutraliziranje opasnosti potrebno je ispražnjeni spremnik goriva isušivati najmanje 1 sat, te zatim mora ostati nezatvoren minimalno 6 sati kako bi se ostatci goriva isparili. Kao alternativa prvoj metodi, može se dodati ulje za kuhanje u ispražnjeni spremnik kako bi se podigla točka zapaljivosti zaostalih tekućina iznad točke zapaljivosti zapaljivi tekućina te ponovno isprazniti spremnik goriva. Zatim se spremnik goriva mora zatvoriti s zatvaračem spremnika i zamotati u upijajući materijal kao što je na primjer papirni ručnik, te odložiti u polietilensku ili ekvivalentnu vreću ili torbu. Vreća ili torba mora biti zapečaćena ili zatvorena s elastičnom vrpcom ili vezicom.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje na baterijski pogon s baterijama koje su zaštićene od curenja:


Moraju udovoljavati Posebnoj odredbi A67 i Uputi za pakiranje 872 uz uvjet da su kleme baterije izolirane i time zaštićene od kratkog spoja (npr.da je zatvorena unutar kontejnera za baterije), te da je baterija sigurno pričvršćena na invalidska kolica ili pomagalo za kretanje.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da

NAPOMENA: Invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje na baterijski pogon s baterijama koje nisu zaštićene od curenja ili su gonjena litij-ionskom baterijom nisu dozvoljena za prijevoz na zrakoplovima Croatia Airlines-a.


Živin barometar ili termometar:

Ukoliko ga nosi predstavnik državnog meteorološkog ureda, ili slične službene agencije. Barometar ili termometar mora biti pakiran u čvrstu vanjsku ambalažu i imati zatvorenu unutarnju oblogu ili vrećicu od jakog nepropusnog materijala otpornog na puknuća i živu koji će spriječiti da živa iscuri iz ambalaže bez obzira na njenu poziciju.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne


Elektronička oprema koja sadrži Litij-ionske baterije snage veće od 100 Wh ali ne veće od 160 W;

moze se nositi u predanoj i ručnoj prtljazi.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno u ili kao predana prtljaga: Da


Rezervne Litij-ionske baterije ( koje se koriste u elektroničkim uređajima snage veće od 100 Wh ali ne veće od 160 Wh):

Dozvoljeno je nositi maksimalno dvije rezervne baterije u ručnoj prtljazi. Rezervne baterije moraju se pojedinačno zaštiti kako bi se spriječio kratki spoj.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne


Naprtnjača s opremom za spašavanje od lavine:


Jedna naprtnjača po osobi s opremom za spašavanje od lavine, opremljena pirotehničkim mehanizmom za aktivaciju koji sadrži manje od 200 mg neto eksploziva iz Skupine 1.4S, i manje od 250 mL komprimiranog plina iz Skupine 2.2. Naprtnjača mora biti pakirana tako da se ne može slučajno aktivirati. Zračni jastuci unutar naprtnjače moraju imati ispušne ventile.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Uređaj za detekciju i/ili nadzor kemijskih sredstava (kada ih na službenim putovanjima nosi osoblje zaposleno u Organizaciji za zabranu korištenja kemijskog oružja):


Instrumenti koji sadrže radioaktivni materijal čija aktivnost ne premašuje ograničenja navedena u IATA DGR Tablici 10.3.D, tj. uređaj za detekciju kemijskih sredstava i/ili uređaj za nadzor, prepoznavanje i brzo upozoravanje, u zaštićenoj ambalaži i bez litijskih baterija kada ih na službenim putovanjima nosi osoblje zaposleno u Organizaciji za zabranu korištenja kemijskog oružja.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Uređaji koji proizvode toplinu:

Kao što su podvodne baklje (ronilačke svjetiljke) i lemila. Oprema koja sadrži baterije koja je u stanju proizvesti veliku toplinu, a koja može prouzročiti požar ukoliko se aktivira, npr. podvodne svjetiljke visokog intenziteta, pod uvjetom da je komponenta koji proizvodi toplinu ili baterija pakiran posebno kako bi se spriječilo aktiviranje tijekom prijevoza. Baterije koje su uklonjene moraju se zaštiti kako ne bi došlo do kratkog spoja.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Suhi led:

Suhi led u količinama koje ne premašuju 2,5 kg po osobi, kada se koristi kao rashladno sredstvo za pakiranje pokvarljive robe pod uvjetom da ambalaža omogućava oslobađanje plina ugljičnog dioksida. Ukoliko se nalazi u predanoj prtljazi svako pakiranje se mora obilježiti s: “DRY ICE” ili “CARBON DIOXIDE, SOLID”; i s neto težinom suhog leda ili naznakom da je neto težina suhog leda 2,5 kg ili manja.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Izolirana ambalaža koja sadrži tekući dušik kao rashladno sredstvo (dry shipper):


Tekući dušik u potpunosti mora biti apsorbiran u porozni materijala. Smije se koristiti isključivo kao rashladno sredstvo za proizvode koji nisu opasna roba. Dizajn ambalaže mora biti takav da ne dopušta stvaranje pritiska unutar spremnika, te ne dopušta istjecanje tekućeg dušika iz ambalaže bez obzira na položaj paketa.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Male boce nezapaljivog plina koje se nalaze u samonapuhavajućem prsluku za spašavanje:


Ne više od dvije male boce ugljičnog dioksida ili drugog pogodnog plina iz Skupine 2.2, po osobi, koje se nalaze u samonapuhavajućem prsluku za spašavanje radi napuhavanja i ne više od dva rezervna punjenja.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Boce pod tlakom koje sadrže kisik ili zrak koji se koristi u medicinske svrhe:


Male boce pod tlakom koje sadrže kisik ili zrak koji se koristi u medicinske svrhe mogu se nositi isključivo ispražnjene u predanoj prtljazi. Ukoliko putnik treba dodatni kisik tijekom leta bit će mu osiguran od strane prijevoznika uz dodatnu naplatu. Putnik je dužan s prijevoznikom unaprijed dogovoriti dodatnu bocu s kisikom.

Napomena: Uređaji s tekućim kisikom zabranjeni su za prijevoz u ručnoj prtljazi, u predanoj prtljazi ili ih imati uza se.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Nije primjenljivo
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne


Prijenosni medicinski elektronički uređaji:

Prijenosni medicinski elektronički uređaji (vanjski automatski defibrilator; Automated External Defibrilators - AED), inhalator, uređaj koji održava kontinuirano pozitivni pritisak kod disanja (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP), i dr. koji sadrže litij-metalne ili litij-ionske ćelije ili baterije koje nose putnici za medicinsku upotrebu.

- Svaka ugrađena ili rezervna baterija mora biti tipa koji udovoljava svim zahtjevima provedenih ispitivanja prema UN Manual of Tests and Criteria, Part III, section 38.3.
Osim toga svaka ugrađena ili rezervna baterija ne smije:
1) za litij-metalne baterije, sadržavati više od 8 grama litija; ili
2) za litij-ionske baterije, imati snagu procijenjenu u wat-satima veću od 160 Wh.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da

- Ne smiju se nositi više od dvije rezervne baterije. Rezervne baterije moraju se pojedinačno zaštititi kako bi se spriječio kratki spoj (smještanjem u originalna maloprodajna pakiranja ili izoliranjem polova na neki drugi način, npr. ljepljenjem izolacijske trake preko izloženih polova ili smještanjem svake pojedine baterije u posebnu plastičnu vrećicu ili zaštitnu navlaku), a smiju se nositi isključivo u ručnoj prtljazi.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Da
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne


Raspršivači u Skupinu 2.2, bez dodatnog rizika za uporabu pri sportskim aktivnostima ili u kućanstvu:

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Ne-radioaktivni medicinski i toaletni proizvodni (predmeti):

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Ne-radioaktivni medicinski i toaletni proizvodni (predmeti) (uključujući Raspršivače) kao što su sprejevi za kosu, parfemi, kolonjske vode i medicinski proizvodi koji sadrže alkohol. Ukupna neto količina svakog pojedinog predmeta ne smije prelaziti 0,5 kg ili 0,5 L. Ispušni ventil na raspršivaču mora biti zaštićen poklopcem ili na drugi način kojim se sprječava nehotično ispuštanja sadržaja. Ukupna neto količina svih proizvoda gore navedenih ne smije prelaziti 2 kg ili 2 L (npr. četiri limenke raspršivača od 500 ml) po osobi.


Alkoholna pića:

Kada se nalaze u maloprodajnim pakiranjima i sadrže više od 24, a manje od 70 volumnih postotaka alkohola, u pakiranjima koja nisu veća od 5L, u ukupnoj neto količini od 5L po osobi za ta pića.

Napomena: Alkoholna pića koja sadrže manje od 24 volumna postotka alkohola nisu podložna ograničenjima.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Energetski učinkovite žarulje:

Kada se nalaze u maloprodajnoj ambalaži namijenjene za osobnu upotrebu ili za upotrebu kod kuće.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Ne zapaljive i ne toksične boce s plinom koje se nose za pokretanje mehaničkih udova:

Također, rezervne boce slične veličine, ukoliko su potrebne, kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba za vrijeme trajanja putovanja.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Prijenosni elektronički uređaji koji sadržavaju litij-metalne ili litijske ćelije ili baterije:

Kao što su satovi, kalkulatori, fotoaparati, mobiteli, prijenosna računala, video-kamere, itd., ukoliko se nose za osobnu upotrebu.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Rezervne litij-metalne ili litijske ćelije ili baterije:

Za prijenosne elektroničke uređaje (kao što su satovi, kalkulatori, fotoaparati, mobiteli, prijenosna računala, video-kamere, itd.) smiju se nositi isključivo u ručnoj prtljazi. Baterije se moraju pojedinačno zaštiti kako bi se spriječio kratki spoj (smještanjem u originalna maloprodajna pakiranja ili izoliranjem polova na neki drugi način, npr. lijepljenjem izolacijske trake preko izloženih polova ili smještanjem svake pojedine baterije u posebnu plastičnu vrećicu ili zaštitnu navlaku).

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne

Napomena: Svaka ugrađena ili rezervna baterija ne smije:
a) za litij metalne baterije, sadržavati više od 2 grama litija; ili
b) za litij-ionske baterije, imati snagu procijenjenu u wat-satima veću od 100 Wh.


Uvijači za kosu koji sadrže ugljikovodik:

Najviše jedan po osobi, uz uvjet da je zaštitni poklopac sigurno pričvršćen na grijači element. Ovi uvijači ne smiju se koristiti na zrakoplovu u niti jednom trenutku. Rezervna punjenja za ovakve uvijače ne smiju se nositi niti u ručnoj niti u predanoj prtljazi.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Ne
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Medicinski ili klinički termometar koji sadrži živu:

Dozvoljen je jedan (1) za osobnu uporabu, kada se nalazi u njegovoj zaštitnoj kutiji.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Da


Gorivne ćelije koje se koriste za napajanje prijenosnih elektroničkih uređaja (na primjer fotoaparata, mobitela, prijenosnih računala i video-kamera) kao i rezervna punjenja gorivnih ćelija:

Moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) ćelije i punjenja gorivnih ćelija smiju sadržavati samo zapaljive tekućine, korozivne tvari, ukapljene zapaljive plinove, tvari koje reagiraju s vodom ili vodik u metalnom hidridu;

b) nije dozvoljeno punjenje gorivnih ćelija u zrakoplovu, dozvoljeno je isključivo umetanje rezervnog punjenja;

c) najveća količina goriva u gorivnoj ćeliji ili punjenju gorivne ćelija ne smije premašivati:
1) za tekućine 200 mL;
2) za krute tvari 200 grama;
3) za ukapljene plinove, 120 mL za nemetalne gorivne ćelije ili punjenja gorivnih ćelija ili 200 mL za metalne gorivne ćelije ili punjenja gorivnih ćelija;
4) za vodik u metalnom hidridu, punjenja gorivnih ćelija moraju imati kapacitet za vodu od 120 mL ili manji;

d) Svaka gorivna ćelija i punjenje gorivne ćelije mora biti u skladu s IEC PAS 62282-6 Ed. 1, i mora biti obilježena potvrdom proizvođača da je u skladu sa specifikacijom. Osim toga svako punjenje gorivne ćelije mora se obilježiti s najvećom dopuštenom količinom i vrstom goriva u punjenju;

e) putnik ne smije nositi više od dva rezervna punjenja gorivne ćelije, i to:
1) punjenja gorivnih ćelija koja sadržavaju zapaljive tekućine, korozivne tvari, ukapljene zapaljive plinove ili vodik u metalnom hidridu u ručnoj prtljazi, predanoj (provjerenoj) prtljazi ili ih imati uza se; i
2) punjenja gorivnih ćelija koja sadržavaju tvari koje reagiraju s vodom u ručnoj prtljazi ili ih imati uza se.

f) gorivne ćelije koje sadrže gorivo su dozvoljene samo u ručnoj prtljazi;

g) interakcija između gorivne ćelije i baterija ugrađenih u uređaj mora biti u skladu s IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. Gorivne ćelije kojima je jedina funkcija napajanje baterije u uređaju nisu dozvoljene;

h) tip gorivnih ćelija mora biti od onih koji neće puniti baterije kada se ne koristi prijenosni elektronički uređaj, a proizvođač ih mora trajno obilježiti s “APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY” kako bi to istaknuo; i

i) za obilježavanja koja su gore navedena mora se koristiti engleski jezik, dodatno uz neki drugi jezik koji se zahtijeva u državi podrijetla.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Da
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne


Radioizotopni simulatori srca:

Ili drugi uređaji, uključujući one koji se pokreću pomoću litijskih baterija, koji su ugrađeni u ljudsko tijelo ili radioaktivni preparati u organizmu osobe koji su rezultat medicinskog tretmana.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne


Jedno malo pakiranje sigurnih šibica ili upaljač za cigarete:

Upaljač za cigarete ne smije sadržavati neupijeno tekuće gorivo,(osim tekućeg plina, namijenjen za osobnu uporabu osobe koja ga nosi uza se. Punjenja za upaljače nije dopušteno imati uza se, u ručnoj prtljazi ili u predanoj prtljazi.

Napomena: „Šibice koje se mogu zapaliti na svim podlogama“ su zabranjene u zračnom prometu. Napomena: Upaljači s „plavim plamenom“ i upaljači za cigare su zabranjeni su za prijevoz u zračnom prometu.

Potrebno odobrenje zračnog prijevoznika: Ne
Dozvoljeno isključivo uza se (u kontaktu s tijelom): Da
Dozvoljeno u ili kao ručna prtljaga: Ne
Dozvoljeno i ili kao predana prtljaga: Ne

Ako imate namjeru nositi jedan ili više proizvoda za koje je potrebno odobrenje zračnog prijevoznika, molimo Vas da kontaktirate Croatia Airlines minimalno jedan dan prije dana vašeg putovanja. Croatia Airlines zadržava pravo ne prihvatiti pojedine proizvode na prijevoz.

  Multi-city
 
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car