Croatia Airlines - Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Croatia Airlines, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. 

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koji možete poslati:
Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Službenik za informiranje: Ana-Marija Jurković, dipl.iur
Tel: (01) 616 0142
E-pošta: povjerenikinfo@croatiaairlines.hr
 Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pogledati ovdje.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. g.


  Multi-city
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car