Croatia Airlines - Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Croatia Airlines, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). 
Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. 

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:
  • poštom, na adresu: Croatia Airlines, Bani 75B, 10010 Buzin, Zagreb 
  • faxom, na broj (01) 6160 153,
  • elektroničkom poštom, na adresu: pr@croatiaairlines.hr 
Usmeni zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti na telefon (01) 6160 018. 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Službenik za informiranje: Davor Janušić
Tel: (01) 6160 018 
E-pošta: pr@croatiaairlines.hr 

 

 

 

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pogledati ovdje.Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. g.


  Multi-city
 
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car