Croatia Airlines - Foto galerija

Foto galerija

Airbus A319

Autor: D. Fabijanić

64 MB

Airbus A319

Autor: A. Grubelić

7 MB

Airbus A319

Autor: A. Grubelić

7 MB

Airbus A319

Autor: A. Grubelić

3 MB

Airbus A319

Autor: Š. Lugarov

14 MB

Airbus - rep

Autor: D. Fabijanić

49 MB

Dash 8-Q400

Autor: A. Grubelić

8 MB

Dash 8-Q400

Autor: Š. Lugarov

1 MB

Dash - rep

Autor: D. Fabijanić

842 KB

Flota

Autor: J. Škof

842 KB

Posada

Autor: S. Jungić

8 MB

Posada

Autor: S. Jungić

7 MB

Obrok

Autor: S. Jungić

12 MB

Airbus - interijer

Autor: D. Fabijanić

2 MB

Airbus - interijer

Autor: D. Fabijanić

1 MB

Airbus - interijer

Autor: D. Fabijanić

484 KB

Dash - interijer

Autor: D. Fabijanić

484 KB

Dash - interijer

Autor: D. Fabijanić

484 KB

Dash - interijer

Autor: D. Fabijanić

484 KB

Autorska prava

Fotografija se može rabiti isključivo za potrebe izdavaštva ili u privatne svrhe. Njezina je uporaba besplatna, uz uvjet da se potpiše "Fotografija: Croatia Airlines" i da se jedan primjerak izdanja u kojemu se fotografija objavi dostavi na dolje navedenu adresu. Grafičke izmjene na fotografiji nisu dopuštene.

Kontakt za dostavu objavljenih fotografija

Croatia Airlines d.d.
Promotivne aktivnosti
Bani 75b, Buzin
10010 Zagreb
Hrvatska

e-mail: advertising@croatiaairlines.hr