Koordinacija sindikata Croatia Airlinesa najavila štrajk upozorenja za četvrtak, 8. ožujka ove godine

Dio zahtjeva sindikata nezakonit, a dodatni trošak „nematerijalnih zahtjeva“ za kompaniju bi samo u 2012. iznosio gotovo 18 milijuna kuna

Zagreb, 29. veljače 2012.

Nakon što je dio sindikata Croatia Airlinesa najavio štrajk upozorenja i iznio štrajkaške zahtjeve, detaljnom analizom utvrđeno je da bi prihvaćanje tih "nematerijalnih" zahtjeva kompaniju u 2012. za gotovo 18 milijuna kuna, dok bi se u 2013. taj iznos popeo na 22,5 milijuna kuna. Nakon promjena u vodstvu kompanije, krajem 2010. godine krenula je implementacija plana sanacije tvrtke i u samo godinu dana gubici Croatia Airlinesa smanjeni su za 52%, na 75,8 milijuna kuna bez da je pritom uručen ijedan otkaz. Također, broj putnika je porastao za 15 posto, a izvoz za čak 21 posto te je Croatia Airlines prevezla trećinu svih turista koji su zrakoplovom putovali u Hrvatsku. Trogodišnji plan sanacije sugerira da bi kompanija 2012. godinu trebala završiti na pozitivnoj nuli dok bi 2013. godine trebala poslovati s profitom.

U tom svjetlu, dio sindikata čiji su zahtjevi inicijalno iznosili čak 127 milijuna kuna, izravno se suprotstavlja težnjama Croatia Airlinesa da postane profitabilna kompanija. Poslodavac je tijekom kolektivnih pregovora nudio zadržavanje prava iz postojećeg Kolektivnog ugovora – bez ikakvih smanjivanja prava. Manji dio iznimaka odnosio se isključivo na poštivanje pozitivnih zakonskih propisa.

Imajući na umu aktualni gospodarski trenutak, stanje u civilnom zrakoplovstvu uopće i trenutna prava zaposlenih, zahtjeve dijela sindikata nije moguće ispuniti te najavljeni štrajk smatramo činom ucjene kako bi se ostvarili osobni interesi na štetu dugoročnih interesa cijele kompanije i svih zaposlenika. Vrijedi naglasiti kako je samo u protekla dva mjeseca propalo više kompanija među kojima su Malev, Spanair i Cirrus, da je American Airlines počeo bankrot s preustrojem i najavio otpuštanje 13.000 zaposlenika te da su najveći američki prijevoznici (čiji je prihod barem milijardu dolara na godinu) posljednjih godina otpustili više od 40.000 zaposlenika. Osim toga, u posljednjih deset godina (podaci AEA – Europska udruga avioprijevoznika) u Europi je s radom prestalo gotovo 600 mrežnih prijevoznika te oko 40 posto niskobudžetnih prijevoznika, a u tom je razdoblju oko 15 posto prijevoznika manje na europskom nebu.

Da su sindikati svjesni štete koju pričinjavaju kompaniji, potvrđuje i činjenica da su nakon štrajka održanog u jeku turističke sezone (srpanj 2010.), kod potpisivanja kolektivnog ugovora, a prije presude Vrhovnog suda koji je taj štrajk proglasio nelegalnim, kao uvjet za potpisivanje Kolektivnog ugovora tražili odricanje vlastite odgovornosti za štetu kompaniji koja je prouzročena spomenutim štrajkom.

Ako do štrajka dođe, kompanija će obaviti reducirani broj letova i to u skladu s Pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati, a koji se temelje na odluci odluci Vrhovnog suda. Letačko osbolje bit će planirano za smanjeni opseg letenja prema već izrađenom mjesečnom planu posada za ožujak, a u administrativnom dijelu doći će i do reorganizacije te preraspodjele poslovnih aktivnosti i procesa kako bi se štete svele na najmanju moguću mjeru.

Najavljeni štrajk upozorenja za četvrtak, 8. ožujka uzrokovat će, prema broju putnika koji neće moći realizirati planirana putovanja, gotovo 200.000 eura samo toga dana. No šteta od ponovnog uspostavljanja redovitog reda letenja bit će daleko veća od navedenog iznosa.

U slučaju štrajka kompanija će na internetskim stranicama www.croatiaairlines.hr objavljivati promjene u planiranom redu letenja. Putnicima i korisnicima usluga na raspolaganju će biti i telefoni 062 505 500 i (+385 – 1) 6676 555, na kojima se mogu dobiti detaljnije informacije o letovima i uvjetima putovanja tijekom najavljenog štrajka. Link na informacije o statusu reda letenja objavljivat će se i na kompanijskim Facebook stranicama.
  Multi-city
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car