Croatia Airlines - Privacyverklaring voor ontvangers van de nieuwsbrief

Privacyverklaring voor ontvangers van de nieuwsbrief

Privacyverklaring


Croatia Airlines d.d. werkt in overeenstemming met haar kernwaarden van efficiëntie, gastvrijheid, inspiratie, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het is voor ons erg belangrijk om met uw persoonsgegevens op een betrouwbare en duurzame manier om te gaan. 


Toepassing


Met deze Privacyverklaring wil Croatia Airlines d.d. maximale transparantie garanderen m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.


Verwerking van persoonsgegevens


In bepaalde gevallen, vraagt Croatia Airlines d.d. om uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de communicatie, een reservering en/of betaling of de gegevens betreffende uw locatie. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de principes vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming, die de taken van het Orgaan voor de gegevensbescherming binnen het bedrijf Croatia Airlines uitvoert, controleert of de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.


Waarom verwerkt Croatia Airlines d.d. uw gegevens?


Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij u promotieaanbiedingen, nieuws en informatie over Croatia Airlines en haar partners kunnen toezenden. 

Andere doeleinden omvatten de uitvoering van contracten die u sluit t.b.v. uw reizen, informatieverstrekking en/of contact met de klantenservice van Croatia Airlines d.d.


Bescherming van uw gegevens


Croatia Airlines d.d. doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Alle medewerkers van Croatia Airlines d.d. die persoonlijke informatie gebruiken binnen hun werk, hebben een eed afgelegd betreffende de geheimhoudingsplicht. Uw gegevens zullen slechts aan derden worden doorgegeven indien dit voor de genoemde doeleinden nodig is. Croatia Airlines d.d. heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met de partners van Croatia Airlines d.d. die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van (bepaalde aspecten) van bepaalde diensten, die hun verplicht om alles te doen wat in hun macht ligt om uw persoonsgegevens te beschermen en om zich aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens te houden.


Uw gegevens


Croatia Airlines d.d. zal ernaar streven om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens, die verwerkt worden, accuraat en nauwkeurig zijn. Bovendien, zal Croatia Airlines d.d. niet meer persoonsgegevens verwerken dan dat noodzakelijk is. Ook zal Croatia Airlines d.d. de persoonsgegevens van de betrokken partijen niet langer bewaren dan dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verder worden verwerkt. Croatia Airlines d.d. bepaalt de bewaartijd voor de verschillende methoden van persoonsgegevensverwerking.


Uw rechten


Wanneer u wilt weten welke gegevens van u door Croatia Airlines d.d. zijn verzameld en voor welke doeleinden deze gegevens verwerkt worden, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, aanvullen of deze wilt laten verwijderen, kunt u toegang tot uw persoonsgegevens, hun wijziging, aanvulling of verwijdering aanvragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door een e-mail te zenden naar gdpr@croatiaairlines.hr.


De ontvangers van uw gegevens


De volgende personen en/of instellingen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen: 
(a) een ieder die bij Croatia Airlines d.d. verantwoordelijk is voor het uitvoeren van of het toezicht houden op taken inzake de verwerking van uw persoonsgegevens of elke hierbij betrokken persoon,
(b) (onder)verwerkers van persoonsgegevens waarmee Croatia Airlines d.d. een contract is aangegaan om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren,
(c) overheidsinstanties, zoals politie en rechtbanken, voor zover noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.


Vragen


Wanneer u vragen of klachten heeft m.b.t. ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via gdpr@croatiaairlines.hr.


Wijzigingen en aanvullingen


Croatia Airlines d.d. behoudt zich het recht voor om, zo nodig, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

Croatia Airlines d.d.


  Meer bestemmingen
Volwassenen (25-64)   Kleine kinderen(<2)
Kinderen (2-11)    
andere passagiers
+/- 3 dagen
alleen de geselecteerde datum
Hotel Autoverhuur