Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić ponovno izabran za člana Upravnog odbora Međunarodne udruge za zračni promet (IATA) | Croatia Airlines