• Jezik

Croatia Airlines nagradni natječaj „Adventsko darivanje“

Pravila Instagram nagradnog natječaja „Adventsko darivanje“

Ovim se Pravilima uređuju postupak i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju „Adventsko darivanje!“ (u nastavku: Instagram natječaj) koji organizira Croatia Airlines d.d. sa sjedištem u Buzinu, Bani 75b, OIB: 24640993045 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

ČLANAK 1.

Nagradni natječaj provodi se od nedjelje, 27.11. 2022. do petka, 22. 12. 2022. na Instagram profilu Croatia Airlines (https://www.instagram.com/croatia.airlines/). Svaku adventsku nedjelju postavljamo pitanje na koje sudionici mogu odgovoriti sljedeća 4 dana.

ČLANAK 2.

Pravo sudjelovanja u Instagram natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

ČLANAK 3.

Sudionik koji želi sudjelovati u Instagram natječaju mora u periodu trajanja zapratiti (follow) Croatia Airlines instagram profil, označiti (tagirati) prijatelja te odgovoriti u komentaru na tjedno pitanje:

 • 27.11.2022. – Napisati svoj najbolji navijački povik
 • 04.12.2022. – Opisati svoj najuzbudljiviji advent
 • 11.12.2022. – Koga i zašto bi poveli na jedno od domaćih odredišta?
 • 18.12.2022. – Zašto baš vas izabrati za božićno putovanje u Pariz?
 • Svaki tjedan bit će nagrađen najkreativniji odgovor.

  Sudionici, odnosno natjecatelji, imaju mogućnost sudjelovati u nagradnom natječaju s maksimalno jednim (1) odgovorom u komentaru na za to predviđenu objavu na Instagram stranici organizatora.

  ČLANAK 4.

  Dobitnike Instagram natječaja birat će stručni žiri Organizatora sastavljen od 3 člana, te će odabrati najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje u skladu s ovim Pravilima.

  Dobitnici nagrade bit će objavljeni u komentaru iste objave s pitanjem na službenoj Instagram stranici Croatia Airlines. https://www.instagram.com/croatia.airlines/) i to najkasnije do 14 sati:

  • 01.12.2022. bit će objavljen dobitnik HNS majice i lopte
  • 08.12.2022. bit će objavljen dobitnik Croatia Airlines makete
  • 15.12.2022. bit će objavljen dobitnik 2 karte u domaćem prometu
  • 22.12.2022. bit će objavljen dobitnik paket aranžmana za Pariz (dvije aviokarte za Pariz na Croatia Airlines letu te dva noćenja u hotelu)
  • Dobitnicima će se poslati direktna poruka u njihov Instagram inbox kako bi ih se dodatno obavijestilo o dobitku nagrade i zatražilo podatke za podizanje nagrade. E-mail adresu za dostavu osobnih podataka, Organizator će zasebno dostaviti dobitnicima nagrade.

   Dobitnici su sukladno zaprimljenim uputama u svrhu dostave nagrade dužni Organizatoru dostaviti osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja) do 16 sati idućeg dana.

   ČLANAK 5.

   Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

   1. Sudionik krši ova Pravila ili

   2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Instagram.

   ČLANAK 6.

   Dostavljene osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja) Organizator koristi samo u svrhu identifikacije dobitnika prilikom preuzimanja nagrade te ih čuva za vrijeme trajanja natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 3 mjeseca) nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni Instagram natječaj.

   ČLANAK 7.

   Organizator, kao niti pravne osobe koje u ime i za račun organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Instagram natječaja, ne preuzimaju odgovornost za:

   • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Instagram natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,
   • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Instagram natječaju, (ne) funkcioniranje stranice Instagram event-a, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,
   • (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Instagram natječaju.
   • ČLANAK 8.

    Svako postupanje Croatia Airlinesa s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Organizatora.

    Svaki sudionik ima pravo od Organizatora (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

    Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

    ČLANAK 9.

    U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

    Organizator zadržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Instagram natječaju.

    Instagram natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

    O svim promjenama organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Instagram stranice Organizatora.

    ČLANAK 10.

    Dobitnik ne snosi nikakve troškove, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Instagram natječaju.

    ČLANAK 11.

    Ova Pravila primjenjuju se od dana objave Instagram natječaja na Instagram stranici Organizatora.

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.