• Jezik

Croatia Airlines nagradni natječaj

Posjetite naš Instagram profil i sudjelujte u foto-natječaju! Imate priliku osvojiti dvije povratne zrakoplovne karte za međunarodne letove po vašem izboru!

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je objaviti fotografije sa našeg štanda na sajmu Place2Go na vlastitom Instagram javnom profilu.

Fotografije moraju biti postavljene uz oznaku #croatiaairlinesplace2go.

Najbolja fotografija, prema izboru žirija Croatia Airlines bit će nagrađena s 2 (dvije) povratne zrakoplovne karte nekom od međunarodnih letova Croatia Airlinesa po izboru.

Instagram profil: www.instagram.com/croatia.airlines/

Pravila nagradnog natječaja pogledajte u nastavku:

PRAVILA NATJEČAJA CROATIA AIRLINESA NA INSTAGRAMU

Priređivač Nagradnog natječaja je Croatia Airlines d.d. sa sjedištem u Buzinu, Bani 75b, OIB: 24640993045. Nagradni natječaj priređuje se u promotivne svrhe Priređivača te za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

ČLANAK 1.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, posjetitelji Place2Go 2022 godina koji se na štandu Croatia Airlinesa fotografiraju te na osobnom javnom Instagram profilu objave fotografiju uz oznake #croatiaairlinesplace2go. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju djelatnici društva Croatia Airlines d.d. iz Zagreba, kao Priređivača Nagradnog natječaja. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila Nagradnog natječaja, a koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

ČLANAK 2.

Nagradni natječaj održava se od 08.04.2022 do 10.04.2022 na sajmu Place2Go.

Jedan natjecatelj ima pravo na neograničen broj prijava. Prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz Natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

ČLANAK 3.

NAGRADE

Nagrada se dodjeljuje sudioniku s najkreativnijom/najoriginalnijom fotografijom. Najkreativniju fotografiju odabrat će stručni žiri sastavljen od djelatnika Priređivača. Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni putem objave na Instagram profilu Priređivača ( www.instagram.com/croatia.airlines/) do 8 (osam) dana nakon završetka natječaja (18.04.2022).

Nagrada

Najbolja fotografija, prema izboru žirija Croatia Airlines bit će nagrađena: s 2 (dvije) povratne zrakoplovne karte nekom od međunarodnih letova Croatia Airlinesa po izboru

Povratne zrakoplovne karte se odnose isključivo na redovne letove Croatia Airlinesa d.d., odnosno na letove gdje Croatia Airlines d.d. prometuje vlastitim zrakoplovom. Uključeni su svi troškovi pristojbi zračnih luka i naknada za izdavanje karte (TSC). Zrakoplovne karte moraju se iskoristiti do 31.12.2022.

Dobitnik nagrade ovog Natječaja se za sve potrebne informacije kao i za rezervaciju karata mora javiti u Croatia Airlines d.d. na email adresu: marketing@croatiaairlines.hr najkasnije 14 dana prije putovanja. Ukoliko su na željenom letu sva mjesta u ekonomskom razredu popunjena, putovanje se mora pomaknuti na onaj datum kad su mjesta u ekonomskom razredu raspoloživa. Dobitnik može zrakoplovne karte prenijeti na druge osobe na način da najavi prijenos prije izrade rezervacije, te da pri izradi rezervacije navede ime osobe koja putuje. Naknadne promjene imena putnika nisu moguće (nakon izrade rezervacije i izdavanja zrakoplovne karte). Zrakoplovne karte nije moguće zamijeniti za novac ili druge proizvode ili usluge Croatia Airlinesa d.d.

ČLANAK 4.

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog.

ČLANAK 5.

Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na Nagradni natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove nastale iz ili u svezi s istima bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 6.

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Instagram niti je isti povezan s njime. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Instagramu. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Instagramu.

ČLANAK 7.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.

KALENDAR
Best prices