• Jezik

Korisni savjeti

Korisne preporuke za brže i lakše obavljanje zaštitnog pregleda:

1. Obavite pravovremene pripreme za putovanje i informirajte se o predmetima/tvarima koje su zabranjene za prijevoz.

2. U ručnu i/ili predanu prtljagu spremite samo one predmete/tvari koje su dopuštene u skladu s Popisom zabranjenih predmeta, pravilima o tekućinama i opasnoj robi – u tom slučaju niste izloženi zabrani prijevoza ili oduzimanju.

3. Tekućine koje prevozite u ručnoj prtljazi (u spremnicima do 100 ml) spremite u propisanu plastičnu vrećicu.

4. Dolazak u zračnu luku treba biti pravovremen kako biste opušteno i bez pritiska kašnjenja prošli sve postupke u procesu otpreme putnika.

5. U slučaju da prevozite vatreno oružje isto prijavite osoblju nadležnom za prijavu putnika.

6. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage, metalni nakit, sat, kovanice i slične predmete koje nosite na sebi ili u džepovima spremite u ručnu prtljagu, kako bi umanjili mogućnost zaboravljanja ili gubljenja istih, ili ih stavite u plastičnu posudu za odlaganje predmeta koji se pregledavaju RTG uređajem.

7. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage tekućine izdvojite iz ručne prtljage.

8. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage prijenosna računala i druge veće elektroničke uređaje (npr. igraće konzole, digitalne foto aparate i kamere i sl.), izdvojite iz ručne prtljage za odvojeni pregled, te ih stavite u plastičnu posudu namijenjenu za tu svrhu.

9. Skinite kaput i/ili jaknu, te ih stavite u plastičnu posudu, kako bi se pregledali kao posebni komadi ručne prtljage.

10. Ukoliko osoblje nadležno za zaštitne preglede zatraži, budite spremni skinuti remen i/ili izuti obuću, te ih staviti u plastičnu posudu, kako bi se pregledali kao poseban komad ručne prtljage.

11. Slijedite ostale upute osoblja nadležnog za zaštitne preglede.

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.