• Jezik

Društvena odgovornost u Croatia Airlinesu

Odgovornost prema državi i široj društvenoj zajednici

Croatia Airlines kao nacionalni zračni prijevoznik ima već u svojoj misiji definiranu društvenu odgovornost povezivanja države zračnim putem, u inozemnome i domaćem prometu, ali i veliku ulogu u doprinosu razvoju hrvatskog turizma. Potrebama turističke privrede i turističkog razvoja kompanija se neprekidno prilagođava svojom mrežom direktnih letova na Zagreb kao glavni grad te na jadranska odredišta, u suradnji sa svojim zrakoplovnim partnerima i usklađivanjem s drugim oblicima transporta gdje je god to moguće.

U kabini zrakoplova poslužuju se hrvatska hrana i vino, a hrvatske prirodne ljepote, povijesne vrednote i kulturna zbivanja predočavaju se tijekom leta putnicima Inflight Magazinom i videosustavom. Kompanijski filmovi o ljepotama ekološki čistih i očuvanih naših otoka, podmorja, obale, nacionalnih parkova i ostalih hrvatskih krajeva svaki se dan prikazuju na mreži kompanijskih letova zrakoplova Airbus. Tu su i filmovi kojima se budi svijest o potrebi zaštite posebnih i ugroženih vrsta: film koji promovira projekt dobrih dupina u creskom i lošinjskom akvatoriju, film o lipicancima u đakovačkoj ergeli i film o Čigoču, selu roda i dr.

Također se promoviraju i kulturni događaji koji pridonose unapređivanju hrvatskog turizma (npr. Dubrovačke ljetne igre). Od početka poslovanja Croatia Airlines daje humanitarnu pomoć - omogućuje besplatan prijevoz teškim bolesnicima, djeci ili ljudima u velikoj nevolji i sudjeluje u dobrotvornim akcijama davanjem besplatnoga ili povlaštenog prijevoza i korištenjem uslugama videosustava i inflight časopisa CROATIA.

Odgovornost prema zaposlenicima

Croatia Airlines nastao je u uvjetima nedostatka osoblja rsa i stoga je, razvijajući se ubrzano, usporedno s tehnologijom, osnaživao i jednako važne ljudske potencijale, jer zrakoplovstvo je i kapitalno i radno intenzivna djelatnost. Kompanija je počela s nešto više od stotinu zaposlenika, većinom operativnog osoblja, i s minimalnim brojem rukovoditelja entuzijasta, te unajmljenim zrakoplovima stare tehnologije.

Tijekom intenzivne faze rasta Croatia Airlines osuvremenio se flotom od trinaest zrakoplova; šest zrakoplova Q400, četiri zrakoplova A319 i tri zrakoplova A/320 , a ljudski je potencijal narastao do 1150 zaposlenika u 2011. godini. U cijelom tom razdoblju Croatia Airlines je postao veliki poslodavac i važna hrvatska tvrtka, a prerastao je i u najveći školski centar u zemlji na području zračnog prijevoza. Sve je to rezultiralo "prosječnom mladošću" kompanije od 39 godina (2011.god.) te entuzijastičkim duhom i kreativnom atmosferom, koji su omogućili njezin napredak unatoč nadasve teškim okolnostima razvojnog puta, konkurentnom okružju i najvećoj krizi civilnog zrakoplovstva u povijesti. Pedeset posto zaposlenika ima visoku i višu stručnu spremu i isto toliko srednju stručnu spremu, a mnogo ih kontinuirano stječe dodatna znanja i specijalističke zrakoplovne certifikate.

Najviše se ulaže u specijalističko osposobljavanje i održavanje spremnosti letačko-kabinskog osoblja, poglavito pilota. Svi se obučavaju po najvišim svjetskim standardima u Lufthansinim školskim centrima, jednako kao i inženjeri i aviomehaničari, koji se redovito specijaliziraju u Lufthansa Technicu. Različita specijalistička zrakoplovna znanja redovito se stječu i u školskim centrima Međunarodne udruge zračnih prijevoznika (IATA), a velik dio tih, kao i rukovodnih znanja, stječu se u internom školskom centru kompanije, koji na godinu organizira više od 100 različitih vrsta obuka.

Croatia Airlines također tradicionalno organizira školovanja usklađena s IATA standardima, za prodaju međunarodnih zrakoplovnih prijevoznih dokumenata, kao i za prijevoz robe za poslovne subjekte izvan kompanije (individualne polaznike, putničke agencije, prijevoznike robe, špediterske organizacije, zračne luke) i to za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Budući da nudi oko 170 različitih vrsta specijalističkih školovanja na godinu za svoje zaposlenike, interno, kao i za vanjske korisnike, Croatia Airlines ima važnu društvenu ulogu i odgovornost u zapošljavanju, izobrazbi i usmjeravanju mladih ljudi u cijeloj Hrvatskoj.

Budući da je kompanija svjesna važnosti ljudskog potencijala u ostvarivanju svoje misije i za svoje, u suradnji sa zrakoplovnim partnerima, međunarodno poslovanje, osobita se pozornost posvećuje poštivanju specifičnih međunarodnih zrakoplovnih propisa i preporuka te domaće pravne i stručne regulative u cjelokupnom poslovanju i osobito u odnosu prema zaposlenicima kako bi se na taj način osigurala njihova permanentna konkurentnost na tržištu.

Djelatnici kompanije zapošljavaju se na neodređeno vrijeme, a na određeno uglavnom se zapošljava dio kabinskog osoblja, zbog povećanih potreba u ljetnoj sezoni. Kako se oni nakon stručne selekcije potpuno obučavaju, najbolji se od njih pozivaju u sljedećoj ljetnoj sezoni, čime im se otvaraju vrata prema stalnom zapošljavanju, u uvjetima rastućeg tržišta.

Uz redovita primanja i ostalo što im zakonom pripada, kompanija daje zaposlenicima i druge vrijedne povlastice: plaću radnika povećava za svaku godinu navršenog radnog staža u kompaniji u određenom postotku; svim radnicima uplaćuje osiguranje od nezgoda na radnome mjestu; omogućava povoljnije uvjete osiguranja od nezgode za članove obitelji radnika, prijevoz na vlastitim zrakoplovnim linijama i linijama drugih prijevoznika uz povlaštene uvjete, osigurava prijevoz na posao na različite načine (naknadom troška za korištenje javnog prijevoza, organiziranjem kompanijskog prijevoza, omogućavanjem korištenja službenih vozila). U slučajevima težih zdravstvenih problema, kompanija pomaže svojim zaposlenicima i članovima njihove uže obitelji, značajnim financijskim sredstvima.

Zajedništvo zaposlenika razvija se i redovitim sportskim druženjima koja rezultiraju zapaženim rezultatima naših nogometaša, košarkaša, skijaša i planinara.

U kompaniji je nadasve snažna sindikalna aktivnost te su poslodavčevi odnosi sa šest sindikata - Hrvatskim sindikatom prometnih pilota, Sindikatom inženjera i tehničara u zrakoplovstvu, Samostalnim strukovnim sindikatom aviomehaničara Hrvatske, Sindikatom kabinskog osoblja zrakoplova, Samostalnim hrvatskim sindikatom zaposlenih u zrakoplovstvu i Novim sindikatom - regulirani jedinstvenim kolektivnim ugovorom, a jednom radniku omogućeno je da u punome radnom vremenu zastupa interese zaposlenika.

Jedinstvenim kolektivnim ugovorom reguliraju se sva bitna pitanja odnosa poslodavca i zaposlenika, kao što su primanja, radno vrijeme, godišnji odmori i ostalo što obje strane smatraju važnim. Poslodavac svim sindikatima osigurava prostor, uredski materijal i omogućuje korištenje komunikacijskih sredstava za potrebe njihova rada. Rezultat je intenzivna pregovaranja i međusobno prihvaćena odredba, unesena u kolektivne ugovore, da će se ugovorne strane zalagati i za ova načela: međusobna suradnja na području radnih odnosa, socijalno partnerstvo i kolektivno pregovaranje i mirno rješavanje sporova.

Od ukupnog broja zaposlenika u kompaniji u 2011. godini 50 posto su žene, a zaposlene su uglavnom na neoperativnim poslovima (računovodstvo, financije, obračun prihoda, pravni, personalni, marketinški i ini administrativni poslovi) i kao većinsko kabinsko osoblje u operativnim poslovima. U skladu sa zakonskim obvezama i preporukama, kompanija je etablirala postupak za primanje i rješavanje pritužbi u vezi s povredom dostojanstva radnika kao i Etički kodeks i povjerenstvo za praćenje njegove primjene radi afirmacije moralnih normi i etičnog ponašanja u poslovanju.

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.