• Jezik

Održivi razvoj

Croatia Airlines, kao nacionalni zračni prijevoznik Republike Hrvatske, počeo je svoj razvojni put 1991. godine s vrlo ograničenim sredstvima i u izazovnome i dinamičnom razdoblju više puta mijenjao organizacijsku strukturu, zamijenio rabljenu flotu starije tehnologije novim, najsuvremenijim zrakoplovima, obučio radnu snagu i tržišno se etablirao.

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, članstvo kompanije u međunarodnim zrakoplovnim udrugama i savezima te globalizacijski procesi potaknuli su i razvoj i prakticiranje kompanijskih praksi održivoga razvoja – odgovornog odnosa prema okolišu i društveno odgovornog poslovanja. Jedan od najznačajnijih izazova održivoga razvoja zrakoplovstva je dinamični rast zrakoplovnog prijevoza i njegov utjecaj na globalne klimatske promjene emisijom stakleničkih plinova, poglavito CO2. Zbog toga je Europska unija postavila Europsku shemu trgovanja emisijama CO2 (ETS) u koju je, osim ostalih industrija, uključila i sve zrakoplovne tvrtke koje lete na/sa područja EU pa tako i Croatia Airlines. Kompanija je u skladu s potrebama postavila ažurno praćenje i izvješćivanje emisije CO2 za potrebe EU ETS-a.

U svojem razvoju kompanija se vodila načelima održivoga razvoja u glavnim područjima - odabiru flote i primjeni odgovarajućih procedura koje smanjuju potrošnju goriva i emisiju CO2 te buku, odgovornom odnosu prema zaposlenicima te usklađenosti s održivom turističkom orijentacijom zemlje.

Croatia Airlines nositelj je jedinstvenoga ekološkog proizvoda ZelEn, koji je lansirala HEP opskrba, vodeći nacionalni opskrbljivač električnom energijom. ZelEn je skraćenica za zelenu energiju, a proizvod je namijenjen kupcima HEP opskrbe koji su se u svom poslovanju odlučili na društveno odgovorno poslovanje, brigu o zaštiti okoliša i korištenje energije isključivo iz obnovljivih izvora. Posebna vrijednost ovog projekta je u tome što se naknada za uporabu zelene energije odvaja u fond iz kojega se ostvaruju projekti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti za potrebe ustanova javnoga sektora koje skrbe za društveno osjetljive skupine stanovništva kao što su vrtići, škole, domovi i slične institucije. Riječ je o električnoj energiji koja se dobiva u 26 certificiranih hidroelektrana HEP-a, odnosno isključivo iz obnovljivih izvora, a zatim se distribuira pojedinom kupcu u skladu s njegovom godišnjom potrošnjom. Korištenjem ZelEn proizvoda smanjuje se tzv. ugljični otisak kompanije čime se Croatia Airlines svrstava uz bok kompanijama koje se bore protiv klimatskih promjena.

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.