• Jezik

Održivi razvoj

Croatia Airlines, kao nacionalni zračni prijevoznik Republike Hrvatske, počeo je svoj razvojni put 1991. godine s vrlo ograničenim sredstvima i u izazovnome i dinamičnom razdoblju više puta mijenjao organizacijsku strukturu, zamijenio rabljenu flotu starije tehnologije novim, najsuvremenijim zrakoplovima, obučio radnu snagu i tržišno se etablirao.

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, članstvo kompanije u međunarodnim zrakoplovnim udrugama i savezima te globalizacijski procesi potaknuli su i razvoj i prakticiranje kompanijskih praksi održivoga razvoja – odgovornog odnosa prema okolišu i društveno odgovornog poslovanja. Jedan od najznačajnijih izazova održivoga razvoja zrakoplovstva je dinamični rast zrakoplovnog prijevoza i njegov utjecaj na globalne klimatske promjene emisijom stakleničkih plinova, poglavito CO2. Zbog toga je Europska unija postavila Europsku shemu trgovanja emisijama CO2 (ETS) u koju je, osim ostalih industrija, uključila i sve zrakoplovne tvrtke koje lete na/sa područja EU pa tako i Croatia Airlines. Kompanija je u skladu s potrebama postavila ažurno praćenje i izvješćivanje emisije CO2 za potrebe EU ETS-a.

U svojem razvoju kompanija se vodila načelima održivoga razvoja u glavnim područjima - odabiru flote i primjeni odgovarajućih procedura koje smanjuju potrošnju goriva i emisiju CO2 te buku, odgovornom odnosu prema zaposlenicima te usklađenosti s održivom turističkom orijentacijom zemlje.

Croatia Airlines nositelj je jedinstvenoga ekološkog proizvoda ZelEn, koji je lansirala HEP opskrba, vodeći nacionalni opskrbljivač električnom energijom. ZelEn je skraćenica za zelenu energiju, a proizvod je namijenjen kupcima HEP opskrbe koji su se u svom poslovanju odlučili na društveno odgovorno poslovanje, brigu o zaštiti okoliša i korištenje energije isključivo iz obnovljivih izvora. Posebna vrijednost ovog projekta je u tome što se naknada za uporabu zelene energije odvaja u fond iz kojega se ostvaruju projekti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti za potrebe ustanova javnoga sektora koje skrbe za društveno osjetljive skupine stanovništva kao što su vrtići, škole, domovi i slične institucije. Riječ je o električnoj energiji koja se dobiva u 26 certificiranih hidroelektrana HEP-a, odnosno isključivo iz obnovljivih izvora, a zatim se distribuira pojedinom kupcu u skladu s njegovom godišnjom potrošnjom. Korištenjem ZelEn proizvoda smanjuje se tzv. ugljični otisak kompanije čime se Croatia Airlines svrstava uz bok kompanijama koje se bore protiv klimatskih promjena.

KALENDAR
Best prices