• Jezik

Antikorupcijski program

Ključ za učinkovito suzbijanje korupcije je podizanje antikoruptivne i etičke svijesti svih zaposlenika te usvajanje nulte stope tolerancije na antikorupciju.

Početkom 2010. godine Croatia Airlines je započela primjenu Antikorupcijskog programa koji je usvojen u cilju unapređivanja pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije te afirmaciju „nulte tolerancije“ na korupciju. Antikorupcijski program revidira se i prema potrebama, a svako kršenje ili nepostupanje u skladu s Antikorupcijskim programom, smatra se povredom etičkih načela i normi.

Antikorupcijski akcijski plan Croatia Airlines d.d. možete pogledati ovdje.

Prioritetni ciljevi Antikorupcijskog programa Croatia Airlines d.d.

  • Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
  • Jačanje antikoruptivnih mehanizama

Temeljeno na antikorupcijskom programu, donesen je Etički kodeks u studenom 2001. koji je objavljen na mrežnoj stranici Društva. Odlukom Uprave osnovano je Povjerenstvu za praćenje primjene Etičkog kodeksa koje ima zadaću raspraviti i provjeriti informacije i donijeti preporuku Upravi Društva u slučaju utvrđene povrede. Način rada i prijavljivanja te slanja prijave objavljen je na internoj mrežnoj stranici, kao i informacija o zaštiti identiteta osoba koje prijavljuju kršenje Etičkog kodeksa.

Sustav prijavljivanja nepravilnosti postoji u Društvu kroz sustav kvalitete putem obrasca Irregularity Report koji su objavljeni na internoj mrežnoj stranici. Prijavljene nepravilnosti moraju biti obrađene kroz sustav od odgovornih osoba koje su ga dužne evaluirati i definirati potrebne korektivne mjere. Također, sustavom kvalitete nametnuta je obveza nadzora provedbe korektivnih mjera. Isto se primjenjuje na cijelu kompaniju od 2000. godine.

Ako imate saznanja o određenim problemima ili sumnjama u korupciju unutar Croatia Airlinesa, molimo da nas izvijestite na e-mail adresu:  antikorupcija@croatiaairlines.hr

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.