• Jezik

Načela poslovanja

Korporativni identitet

Croatia Airlines je srednje velika europska zrakoplovna kompanija, sa suvremenom flotom i visokom kvalitetom usluge, sigurna i pouzdana, koja vodi brigu o zaštiti okoliša i osjetljiva je na potrebe korisnika svojih usluga te šire društvene zajednice. Istodobno, Croatia Airlines je hrvatska nacionalna zrakoplovna tvrtka, koja trajno pridonosi razvoju hrvatskog turizma i gospodarstva te koja u svom radu njeguje načela poslovne izvrsnosti i etičnosti poslovanja. Od osnutka kompanije Croatia Airlines pažljivo i odgovorno njeguje svoj ugled, nastojeći razviti svijest o tome da je ugled jedna od najosjetljivijih korporacijskih vrijednosti, jer se gradi godinama, ali gubi u trenutku. U kreiranju kompanijskog ugleda trebaju sudjelovati svi zaposlenici, jer ponašanje svakoga od njih pojedinačno utječe na ukupnu kompanijsku reputaciju. Na ugled osobito utječe kvaliteta usluge, pa se stoga razina kvalitete usluge redovito provjerava kod korisnika usluga istraživanjima i anketama.

Sigurnost

U Croatia Airlinesu na prvom je mjestu sigurnost, u svim dijelovima korporacijskog poslovanja. Sa sigurnošću nema kompromisa. Kako bi se dosegla visoka razina sigurnosti najviše što je moguće ulaže se u izobrazbu letačkoga, kabinskoga, zemaljskoga i tehničkog osoblja te se vodi računa o stručnosti ostalog kadra. Također jamči se visoka razina održavanja zrakoplova, u skladu s najvišim svjetskim zrakoplovnim standardima, poštuju se svi potrebni propisi i standardi te se neprestano ulažu tehnička sredstva da kriteriji sigurnosti budu prvi u svakom segmentu poslovanja. Croatia Airlines obvezao se voditi brigu i o zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih radnika na radnom mjestu te provoditi sve propisane mjere zaštite na radu. S druge strane, i svaki je radnik dužan poštovati kompanijske standarde, procedure i pravila, tako da svojim ponašanjem ne oštećuje imovinu i ugled kompanije.

Zadovoljstvo korisnika usluga

Korisnici usluga kompanije smatraju se i tretiraju kao najveća dragocjenost. Stoga se najveća moguća pozornost posvećuje povjerenju i zadovoljstvu putnika. Kako bi se to postiglo, stalno se radi na unapređenju kvalitete usluge u zraku i na zemlji. Kompanija neprekidno i pozorno prati potrebe putnika preko različitih istraživanja te na njih primjereno odgovara. Sve napomene putnika (i kritike i pohvale) razmatraju se s najvećom mogućom ozbiljnošću te se na njih adekvatno reagira. Kompanija se prilagođava potrebama putnika i mrežom svojih letova.

Odnos prema zaposlenicima

Zaposlenici su najveća vrijednost kompanije. Zbog toga se vodi briga njihovom zadovoljstvu i motivaciji, ali i školovanju te stručnosti i odgovornosti svih zaposlenika. Njeguje se atmosfera uvažavanja i suradnje, kao i timski rad.

Suradnja s trećim stranama

Croatia Airlines surađuje sa svim poslovnim partnerima (domaćima i inozemnima), poštujući načela dobrog gospodara te vodeći računa o interesima vlasnika, odnosno dioničara. Sa svim partnerima nastoji se ostvariti poslovna suradnja u dobroj vjeri i na uzajamno zadovoljstvo. Posebna se pozornost posvećuje poštovanju specifičnih međunarodnih zrakoplovnih propisa i preporuka te domaće pravne i stručne regulative u cjelokupnom poslovanju.

Etičnost

Afirmacija moralnih normi i etičnog poslovanja i ponašanja ubraja među najvažnije korporacijske ciljeve. Kompanija nastoji promicati etično ponašanje u svim područjima rada tvrtke: među zaposlenicima, prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima, segmentima poslovne javnosti, vlasnicima, dioničarima i svima onima s kojima se dolazi u dodir. Kad je riječ o rasi, boji kože, spolu, bračnom stanju, dobi, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovinskom stanju, društvenom položaju, članstvu ili ne članstvu u političkoj stranci, sindikatu i ili nekoj organizaciji civilnog društva, Croatia Airlines jamči jednakost i istovrsnost postupanja prema svima (bilo da je riječ o kompanijskim zaposlenicima, poslovnim partnerima, putnicima ili bilo kome drugome tko na bilo koji način dođe u kontakt s različitim kompanijskim djelatnostima). Za etično poslovanje kompanije osobito je važan Antikorupcijski program koji je usvojen u cilju unapređivanja pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije te afirmaciju „nulte tolerancije“ na korupciju. Svako kršenje ili ne postupanje u skladu s Antikorupcijskim programom, smatra se povredom etičkih načela i normi.

Humanitarna osjetljivost

Croatia Airlines njeguje humanitarno djelovanje – od sudjelovanja u humanitarnim akcijama do besplatnog ili povlaštenog prijevoza teških bolesnika i djece te prijevoza organa za transplantaciju. Također, u skladu s mogućnostima, donacijama podupire kupnju medicinskih instrumenata za dječje bolnice u Hrvatskoj.

Odgovornost prema zaštiti okoliša

Croatia Airlines uključena je u svjetsku strategiju zrakoplovstva u zaštiti okoliša, koja će se u budućnosti temeljiti na četiri stupa: ulagat će se u tehnologiju, radit će se na optimalnoj regulaciji zračnoj prometa i usavršavanju zrakoplovne infrastrukture, povećavat će se operativna učinkovitost u zračnom prometu te raditi na usavršavanju adekvatnih ekonomskih mjera. Croatia Airlines podržava sve mjere koje daju svoj doprinos smanjenju onečišćenja u zrakoplovstvu, ali istodobno podupire i rast i razvoj industrije.

Opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje

Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju učvršćivati svoju poziciju regionalnog lidera. U suradnji sa Star Alliance partnerima širit će mrežu odredišta u Europi i regiji. Također, kontinuirano će raditi na novim proizvodima i uslugama koji će putnicima još više olakšati organizaciju putovanja i na taj način osigurati njihovo zadovoljstvo.

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.