Croatia Airlines - Antikorupcijski program

Antikorupcijski program

Ključ za učinkovito suzbijanje korupcije je podizanje antikoruptivne i etičke svijesti svih zaposlenika te usvajanje nulte stope tolerancije na antikorupciju.


Početkom 2010. godine Croatia Airlines je započela primjenu Antikorupcijskog programa koji je usvojen u cilju unapređivanja pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije te afirmaciju „nulte tolerancije“ na korupciju. Svako kršenje ili nepostupanje u skladu s Antikorupcijskim programom, smatra se povredom etičkih načela i normi.

Antikorupcijski akcijski plan Croatia Airlines d.d. možete pogledati ovdje

Prioritetni ciljevi Antikorupcijskog programa Croatia Airlines d.d.

• Cilj 1. – Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
• Cilj 2. – Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
• Cilj 3. – Afirmacija pristupa ”nulte tolerancije” na korupciju


Mjera 1.5.
Vizija i misija – objavljuje se na web stranici Croatia Airlinesa od 2002. g.
Politika kvalitete objavljena je na web stranici Croatia Airlinesa u rubrici „Upoznajte nas“ od 2002. g.
Etički kodeks donesen je u studenom 2001. i objavljen na internoj mrežnoj stranici od 2002. g.

Mjera 1.6.
U pogledu odnosa sa dioničarima, web stranica već od 2002. godine sadrži objave financijskih izvješća, popis najvećih dioničara i relevantnih informacija kako to stoji u preporukama Kodeksa korporacijskog upravljanja Zagrebačke burze. 
U pogledu odnosa s putnicima, na web stranici su objavljeni Opći uvjeti prijevoza i ostale zakonom predviđene informacije o pravima putnika.

Mjera 1.7.
Financijska izvješća o poslovanju redovito se objavljuju od 2002. g.
Pozivi dioničarima za glavnu skupštinu i prijedlozi odluka također se objavljuju na web stranici od 2003. g.
Sve informacije o javnoj nabavi objavljuju se na web stranici od 11.12.2009.
Objavljuju se interni i eksterni natječaji za zapošljavanje te informacije o statusu natječaja.

Mjera 2.4.
U Društvu od 1997. postoji interni revizor izravno odgovoran Upravi Društva.

Mjera 2.7
Sustav prijavljivanja nepravilnosti postoji kroz sustav kvalitete putem obrasca Irregularity Report koji su objavljeni na internoj mrežnoj stranici. Prijavljene nepravilnosti moraju biti obrađene kroz sustav od odgovornih osoba koje su ga dužne evaluirati i definirati potrebne korektivne mjere. Također, sustavom kvalitete nametnuta je obveza nadzora provedbe korektivnih mjera. Isto se primjenjuje na cijelu kompaniju od 2000. godine.

Odlukom Uprave osnovano je Povjerenstvu za praćenje primjene Etičkog kodeksa koje ima zadaću raspraviti i provjeriti informacije i donijeti preporuku Upravi Društva u slučaju utvrđene povrede. Način rada i prijavljivanja te slanja prijave objavljen je na internoj mrežnoj stranici, kao i informacija o zaštiti identiteta osoba koje prijavljuju kršenje Etičkog kodeksa.

Ako imate saznanja o određenim problemima ili sumnjama u korupciju unutar Croatia Airlinesa, molimo da nas izvijestite na e-mail adresu antikorupcija@croatiaairlines.hr


  Multi-city
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car