• Jezik

Kvaliteta

U Croatia Airlinesu uveden je integrirani sustav kvalitete, koji ispunjava zahtjeve normi: Air Operation Regulation, EASA Part 145, EASA Part 147, EASA Part CAMO, Aircrew Regulation, Direktiva 2003/87/EC (EU ETS) i ICAO Annex 16 (CORSIA), ISO 9001, ISO 50001 te ISO 14001.

Air Operation Regulation CR (EU) 965/2012

Air Operator Certificate

CR (EU) 965/2012 europska je i hrvatska norma, koja propisuje uvjete što ih treba zadovoljiti avioprijevoznik u civilnome komercijalnome zračnom prometu. Certifikat o ispunjavanju svih zahtjeva propisanih u navedenoj normi (tzv. Air Operator Certificate) prvi smo put dobili 29. travnja 2003. godine od Uprave zračnog prometa pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka (danas Agencija za civilno zrakoplovstvo).

Pogledajte certifikat

Part 145

Croatia Airlines je 2001. godine stekla odobrenje organizacije za održavanje zrakoplova po tadašnjoj regulativi, JAR 145, a godine 2004. to odobrenje je zamjenjeno s EASA Part 145 odobrenjem prema uvjetima jedinstvenih zrakoplovnih vlasti Europske unije (EASA, European Aviation Safety Agency). Nadzor nad pridržavanjem zahtjeva norme EASA Part 145 svake se godine provodio putem audita od strane stručnjaka LBA (Luftfahrt Bundesamt) u ime EASA-e.

Istodobno je održavana i važnost ekvivalentnog certifikata Part 145 koji je izdala Uprava zračnog prometa pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, a koji danas obnavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA).

Ulaskom Hrvatske u EU, prestalo je važenje EASA Part 145 odobrenja koje je vrijedilo za zemlju ne-članicu EU, a hrvatsko odobrenje HR.145.001 postalo je priznato i važeće na prostoru Europske unije.

Certifikat Part 145

Part 147

Croatia Airlines je 2005. godine stekla odobrenje organizacije za osposobljavanje osoblja za održavanje zrakoplova po tadašnjoj regulativi, JAR 147, a 2007. godine to odobrenje je zamijenjeno s HR Part 147 odobrenjem po tadašnjoj 9A-Part-147 regulativi za sve tipove zrakoplova iz svoje flote.

Od 2012. godine Croatia Airlines ima odobrenje organizacije za osposobljavanje osoblja za održavanje zrakoplova za osnovni trening i za nekoliko tipova zrakoplova.

Ulaskom Hrvatske u EU, hrvatsko odobrenje HR.147.0001. je postalo priznato i važeće na prostoru Europske unije.

Pogledajte certifikat - Part 147

Certificate for Approved Training Organisations (ATO)

Navedenim certifikatom Croatia Airlines stekla je pravo samostalno provoditi sljedeća školovanja za pilote: -inicijalno školovanje za pilote za tip zrakoplova A319/320 i DHC8; -tečaj osposobljavanja za obnavljanje ovlaštenja A319/320 i DHC8.

Pogledajte certifikat - ATO

Part CAMO

Continuing Airworthiness Management Organisation

Krajem 2007. godine Croatia Airlines je ispunila uvjete, te joj je izdan 9A Part M certifikat s opsegom ovlaštenja pododjeljka G (Subpart G) čime je stekla pravo samostalnog kontroliranja plovidbenosti zrakoplova iz svoje flote. Naknadno počev od siječnja 2009. godine opseg ovlaštenja je proširen i na pododjeljak I (Subpart I), koji nam dozvoljava potpuno samostalno provođenje plovidbenosti te ovjeru svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova. Stjecanje navednih certifikata bazira se na ‘Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti’ koji je u potpunosti usaglašen sa zakonima EU. Ulaskom Hrvatske u EU, hrvatsko odobrenje HR.MG.001 postalo je priznato i važeće na prostoru Europske unije.

Posljednjim izmjenama primjenjive EU regulative početkom 2022.g. dolazi do zamjene Croatia Airlines Part M poddijela G (Subpart G) odobrenja u novo Part CAMO odobrenje - HR.CAMO.0001.

Pogledajte certifikat - Part CAMO

IOSA Operator under the IATA Operational Safety Audit Programme

Međunarodna udruga avioprijevoznika (IATA) uspostavila je jedinstveni svjetski standard za ocjenu sigurnosti, koji se odnosi na sve članice udruge. U Croatia Airlinesu u prosincu 2003. godine proveden je IATA Operational Safety Audit (IOSA), koji je potvrdio visoku razinu sigurnosti letenja. Taj certifikat obnavlja se svake dvije godine.

Pogledajte IOSA certifikat

ISO 9001

Quality Management Systems - Requirements

Naš pristup upravljanja kvalitetom definiran je u temeljnom dokumentu tvrtke -Politici kvalitete. Croatia Airlines uspostavio je i u studenom 2003. godine certificirao sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001, jedinstvene norme za upravljanje sustavima kvalitete u cijelome svijetu.

Pogledajte certifikat ISO 9001: IQ Net certifikat i Cro Cert certifikat.

ISO 14001, ISO 50001

Politikom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Croatia Airlines opredijelio se upravljati ciljevima i rizicima svoga poslovanja uzimajući u obzir skrb o okolišu, kao i poboljšanje energetske učinkovitosti i time ispunjavati svoju obvezu prema budućim naraštajima. U tu svrhu 2016. godine implementiran je sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001 te sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001.

Pogledajte certifikate ISO 14001 te ISO 50001.

Politika kvalitete

CROATIA AIRLINES nacionalna je zrakoplovna tvrtka i zato bitan faktor u kreiranju identiteta Republike Hrvatske kao značajnog čimbenika Europske unije, regionalnog lidera, te osobitog turističkog odredišta.

CROATIA AIRLINES pruža usluge prijevoza putnika, robe i pošte u zračnom prometu, održavanja zrakoplova, te stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja.

Neovisno o uslugama koje isporučujemo, svjesni smo kako naš uspjeh u povezivanju domovine sa svijetom, dostojno predstavljanje RH, aktivno sudjelovanje u snaženju turizma RH, kao i zauzimanje pozicije lidera u regiji ovise izravno o povjerenju i zadovoljstvu korisnika naših usluga. Dužnost nam je stoga razumjeti njihove potrebe i poduzeti sve kako bi njihova očekivanja bila ispunjena.

Sigurnost letenja ono je s čime u CROATIA AIRLINESU nema kompromisa. Stoga smo trajno opredijeljeni provoditi prvorazrednu izobrazbu svojih kadrova, u operacijama primjenjivati sustave i procese sukladno propisanim standardima, neprestano usvajati nove tehnologije i ulagati u tehnička sredstva. Praćenje, analiza i umanjenje rizika u vezi sa sigurnošću letenja, kao i rizika u vezi s poslovnim procesima, naša je kontinuirana aktivnost.

Visokomotivirani i zadovoljni zaposlenici ključni su faktor u ostvarivanju naših ciljeva. Stoga evaluiramo i primjenjujemo najnovije trendove upravljanja resursima, provodimo mjerenja performansi svojih zaposlenika, te aktivno surađujemo u usmjeravanju njihovih karijera i povećanju njihove učinkovitosti.

Primjenom suvremenih tehnologija i optimizacijom svojih operacija smanjujemo negativan utjecaj zrakoplovnih operacija na okoliš, čime pridonosimo njegovu očuvanju i unapređenju održiva razvoja, ispunjavajući tako svoju obavezu prema budućim naraštajima.

Vodstvo CROATIA AIRLINESA obvezuje se redovito preispitivati ostvarenja, poglavito što se tiče sigurnosti naših operacija i kvalitete naših usluga, te ih neprestano unapređivati. Zadatak je svih naših rukovoditelja poticati i podržati svaku inicijativu koja vodi poboljšanju učinkovitosti našeg poslovanja. Istodobno, neprestano unapređivanje sigurnosti i kvalitete usluge prioritetna je obveza svakoga našeg zaposlenika.

Kvaliteta - CEO potpis
KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.