• Jezik

Društvena odgovornost u Croatia Airlinesu

Odgovornost prema državi i široj društvenoj zajednici

Croatia Airlines kao nacionalni zračni prijevoznik ima već u svojoj misiji definiranu društvenu odgovornost povezivanja države zračnim putem, u inozemnome i domaćem prometu, ali i veliku ulogu u doprinosu razvoju hrvatskog turizma. Potrebama turističke privrede i turističkog razvoja kompanija se neprekidno prilagođava svojom mrežom direktnih letova na Zagreb kao glavni grad te na jadranska odredišta, u suradnji sa svojim zrakoplovnim partnerima i usklađivanjem s drugim oblicima transporta gdje je god to moguće.

U kabini zrakoplova poslužuju se hrvatska hrana i vino, a hrvatske prirodne ljepote, povijesne vrednote i kulturna zbivanja predočavaju se tijekom leta putnicima Inflight Magazinom i videosustavom. Kompanijski filmovi o ljepotama ekološki čistih i očuvanih naših otoka, podmorja, obale, nacionalnih parkova i ostalih hrvatskih krajeva svaki se dan prikazuju na mreži kompanijskih letova zrakoplova Airbus. Tu su i filmovi kojima se budi svijest o potrebi zaštite posebnih i ugroženih vrsta: film koji promovira projekt dobrih dupina u creskom i lošinjskom akvatoriju, film o lipicancima u đakovačkoj ergeli i film o Čigoču, selu roda i dr.

Također se promoviraju i kulturni događaji koji pridonose unapređivanju hrvatskog turizma (npr. Dubrovačke ljetne igre). Od početka poslovanja Croatia Airlines daje humanitarnu pomoć - omogućuje besplatan prijevoz teškim bolesnicima, djeci ili ljudima u velikoj nevolji i sudjeluje u dobrotvornim akcijama davanjem besplatnoga ili povlaštenog prijevoza i korištenjem uslugama videosustava i inflight časopisa CROATIA.

Odgovornost prema zaposlenicima

Croatia Airlines nastao je u uvjetima nedostatka osoblja rsa i stoga je, razvijajući se ubrzano, usporedno s tehnologijom, osnaživao i jednako važne ljudske potencijale, jer zrakoplovstvo je i kapitalno i radno intenzivna djelatnost. Kompanija je počela s nešto više od stotinu zaposlenika, većinom operativnog osoblja, i s minimalnim brojem rukovoditelja entuzijasta, te unajmljenim zrakoplovima stare tehnologije.

Tijekom intenzivne faze rasta Croatia Airlines osuvremenio se flotom od trinaest zrakoplova; šest zrakoplova Q400, četiri zrakoplova A319 i tri zrakoplova A/320 , a ljudski je potencijal narastao do 1150 zaposlenika u 2011. godini. U cijelom tom razdoblju Croatia Airlines je postao veliki poslodavac i važna hrvatska tvrtka, a prerastao je i u najveći školski centar u zemlji na području zračnog prijevoza. Sve je to rezultiralo "prosječnom mladošću" kompanije od 39 godina (2011.god.) te entuzijastičkim duhom i kreativnom atmosferom, koji su omogućili njezin napredak unatoč nadasve teškim okolnostima razvojnog puta, konkurentnom okružju i najvećoj krizi civilnog zrakoplovstva u povijesti. Pedeset posto zaposlenika ima visoku i višu stručnu spremu i isto toliko srednju stručnu spremu, a mnogo ih kontinuirano stječe dodatna znanja i specijalističke zrakoplovne certifikate.

Najviše se ulaže u specijalističko osposobljavanje i održavanje spremnosti letačko-kabinskog osoblja, poglavito pilota. Svi se obučavaju po najvišim svjetskim standardima u Lufthansinim školskim centrima, jednako kao i inženjeri i aviomehaničari, koji se redovito specijaliziraju u Lufthansa Technicu. Različita specijalistička zrakoplovna znanja redovito se stječu i u školskim centrima Međunarodne udruge zračnih prijevoznika (IATA), a velik dio tih, kao i rukovodnih znanja, stječu se u internom školskom centru kompanije, koji na godinu organizira više od 100 različitih vrsta obuka.

Croatia Airlines također tradicionalno organizira školovanja usklađena s IATA standardima, za prodaju međunarodnih zrakoplovnih prijevoznih dokumenata, kao i za prijevoz robe za poslovne subjekte izvan kompanije (individualne polaznike, putničke agencije, prijevoznike robe, špediterske organizacije, zračne luke) i to za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Budući da nudi oko 170 različitih vrsta specijalističkih školovanja na godinu za svoje zaposlenike, interno, kao i za vanjske korisnike, Croatia Airlines ima važnu društvenu ulogu i odgovornost u zapošljavanju, izobrazbi i usmjeravanju mladih ljudi u cijeloj Hrvatskoj.

Budući da je kompanija svjesna važnosti ljudskog potencijala u ostvarivanju svoje misije i za svoje, u suradnji sa zrakoplovnim partnerima, međunarodno poslovanje, osobita se pozornost posvećuje poštivanju specifičnih međunarodnih zrakoplovnih propisa i preporuka te domaće pravne i stručne regulative u cjelokupnom poslovanju i osobito u odnosu prema zaposlenicima kako bi se na taj način osigurala njihova permanentna konkurentnost na tržištu.

Djelatnici kompanije zapošljavaju se na neodređeno vrijeme, a na određeno uglavnom se zapošljava dio kabinskog osoblja, zbog povećanih potreba u ljetnoj sezoni. Kako se oni nakon stručne selekcije potpuno obučavaju, najbolji se od njih pozivaju u sljedećoj ljetnoj sezoni, čime im se otvaraju vrata prema stalnom zapošljavanju, u uvjetima rastućeg tržišta.

Uz redovita primanja i ostalo što im zakonom pripada, kompanija daje zaposlenicima i druge vrijedne povlastice: plaću radnika povećava za svaku godinu navršenog radnog staža u kompaniji u određenom postotku; svim radnicima uplaćuje osiguranje od nezgoda na radnome mjestu; omogućava povoljnije uvjete osiguranja od nezgode za članove obitelji radnika, prijevoz na vlastitim zrakoplovnim linijama i linijama drugih prijevoznika uz povlaštene uvjete, osigurava prijevoz na posao na različite načine (naknadom troška za korištenje javnog prijevoza, organiziranjem kompanijskog prijevoza, omogućavanjem korištenja službenih vozila). U slučajevima težih zdravstvenih problema, kompanija pomaže svojim zaposlenicima i članovima njihove uže obitelji, značajnim financijskim sredstvima.

Zajedništvo zaposlenika razvija se i redovitim sportskim druženjima koja rezultiraju zapaženim rezultatima naših nogometaša, košarkaša, skijaša i planinara.

U kompaniji je nadasve snažna sindikalna aktivnost te su poslodavčevi odnosi sa šest sindikata - Hrvatskim sindikatom prometnih pilota, Sindikatom inženjera i tehničara u zrakoplovstvu, Samostalnim strukovnim sindikatom aviomehaničara Hrvatske, Sindikatom kabinskog osoblja zrakoplova, Samostalnim hrvatskim sindikatom zaposlenih u zrakoplovstvu i Novim sindikatom - regulirani jedinstvenim kolektivnim ugovorom, a jednom radniku omogućeno je da u punome radnom vremenu zastupa interese zaposlenika.

Jedinstvenim kolektivnim ugovorom reguliraju se sva bitna pitanja odnosa poslodavca i zaposlenika, kao što su primanja, radno vrijeme, godišnji odmori i ostalo što obje strane smatraju važnim. Poslodavac svim sindikatima osigurava prostor, uredski materijal i omogućuje korištenje komunikacijskih sredstava za potrebe njihova rada. Rezultat je intenzivna pregovaranja i međusobno prihvaćena odredba, unesena u kolektivne ugovore, da će se ugovorne strane zalagati i za ova načela: međusobna suradnja na području radnih odnosa, socijalno partnerstvo i kolektivno pregovaranje i mirno rješavanje sporova.

Od ukupnog broja zaposlenika u kompaniji u 2011. godini 50 posto su žene, a zaposlene su uglavnom na neoperativnim poslovima (računovodstvo, financije, obračun prihoda, pravni, personalni, marketinški i ini administrativni poslovi) i kao većinsko kabinsko osoblje u operativnim poslovima. U skladu sa zakonskim obvezama i preporukama, kompanija je etablirala postupak za primanje i rješavanje pritužbi u vezi s povredom dostojanstva radnika kao i Etički kodeks i povjerenstvo za praćenje njegove primjene radi afirmacije moralnih normi i etičnog ponašanja u poslovanju.

KALENDAR
Best prices
Najbolja cijena za povratni let
Srp 2020
od 1099kn
Kol 2020
od 1499kn
Ruj 2020
od 1099kn
Srpanj 2020
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 1099 kn 2 1099 kn 3 1099 kn 4 1099 kn 5 1099 kn 6 1099 kn 7 1099 kn
8 1099 kn 9 1099 kn 10 1099 kn 11 1099 kn 12 1099 kn 13 1099 kn 14 1099 kn
17 1099 kn 18 1099 kn 15 1099 kn 16 1099 kn 17 1099 kn 18 1099 kn 19 1099 kn
20 1099 kn 21 1099 kn 22 1099 kn 231099 kn 241099 kn 251099 kn 261099 kn
271099 kn 281099 kn 291099 kn 301099 kn 311099 kn 1 2
3 4 5 6 7 8 9