• Jezik
ostale-usluge-skolovanja-3840x700 skolovanja-1248x540
Školovanja prodajnog osoblja

Školski centar Croatia Airlinesa od 1993. godine nudi široku paletu školovanja iz područja rezervacija, tarifa i ispisivanja zrakoplovnih prijevoznih dokumenata, zaposlenicima avio kompanija, putničkih i robnih agencija i zračnih luka.

Sva školovanja temelje se na standardnim IATA programima, a izvode ih instruktori Croatia Airlinesa s dugogodišnjim iskustvom. Nakon uspješno završenog školovanja, svim polaznicima dodjeljuju se certifikati neophodni u procesu IATA akreditacije putničkih i robnih agencija, te svima koji žele započeti karijeru u zrakoplovnoj industriji, odnosno proširiti postojeća znanja.

Plaćanje

Plaćanje se obavlja temeljem predračuna koji se ispostavlja svim prijavljenim kandidatima. Potvrdu o uplati potrebno je elektronski proslijediti Koordinatoru školovanja prije početka školovanja. U slučaju otkazivanja već započetog školovanja, prethodno uplaćeni iznos se ne vraća.

Prijava

Prijave se šalju najkasnije 14 dana prije početka tečaja, a za neki od naših tečajeva prijaviti se možete koristeći obrazac Prijava.

Upozoravamo kandidate prijavljene za tečajeve "Osnve rezervacija i konstrukcija cijena", "Napredni tečaj izrade rezervacija i izdavanje dokumentat kroz Amadus GDS" i DGR da je za praćenje istih nužno elementarno poznavanje engleskog jezika.

Sva dodatna pitanja molimo uputiti na adresu:

CROATIA AIRLINES

Služba upravljanja ljudskim resursima

E-mail: skolstvo@croatiaairlines.hr

Bani 75b 10000 Zagreb

tel: 01/ 616 01 20

Terminski plan

Terminski plan održavanja tečajeva podliježe promjenama uslijed premalog ili prevelikog broja prijavljenih kandidata, o čemu će svi polaznici biti pravovremeno obaviješteni, kao i o mjestu održavanja tečajeva.

Tečajevi

Radno mjesto

Tečaj je namijenjen djelatnicima CTN-a i službenicima IATA akreditiranih putničkih agencija čije radno mjesto obuhvaća osnovni rad u Amadeus rezervacijskom sustavu, te koji su zaduženi za izradu i prodaju zrakoplovnih prijevoznih dokumenata.

Cilj

Polaznici će naučiti pretraživati informacije o letovima, redove i vrste letova, naučiti različite vrste putovanja i savladati IATA zone. Savladati će pravila za kreiranje rezervacije, naučiti njene obvezne i dodatne elemente, raditi promjene unutar iste, te koristiti miljažni sustav za kalkulaciju tarifa.

Sadržaj
 • Amadeus Sign-In
 • Amadeus Information System AIS
 • IATA zone i globalni indikatori
 • Vrste putovanja
 • Vrste letova i Availability Display
 • Informacije o letovima
 • Izrada PNR rezervacije
 • Modificiranje rezervacije i segmenata u rezervaciji
 • Splitting PNR rezervacije
 • PNR History
 • Frequent Flyer sustav nagrađivanja
 • Timatic sistem
 • Miljažni sustav i osnovni pojmovi
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

5 radnih dana

Cijena po osobi

660 EUR + PDV

Provjera

Praktični ispit uz dodjelu certifikata Croatia Airlinesa.

Termin

6.-10.3.2023. - Školski centar Croatia Airlinesa u Zagrebu

Radno mjesto

Tečaj je namijenjen djelatnicima CTN-a i službenicima IATA akreditiranih putničkih agencija koji rade na izdavanju zrakoplovnih putničkih dokumenata.

Cilj

Polaznici će naučiti kreirati PNR koji odgovara uvjetima ciljane tarife za domaća i međunarodna putovanja. Kreirati tarife (informativno, automatsko i ručno) u Amadeus rezervacijskom sustavu. Savladati će osnovna pravila izdavanja putničkih karata, te osnovne transakcije vezane za konstrukciju tarifa i izdavanje karata u sustavu Amadeus.

Sadržaj
 • Fare Displays (FQD) s opcijama
 • Fare Notes Informative Pricing (FQN) s opcijama
 • Fare Quote Tools
 • Informative i Itinerery Pricing (FXX, FXP) s opcijama
 • Best Buy informative i itinerery pricing (FXB) s opcijama
 • Primjena različitih popusta na tarife
 • Fare elementi
 • TST i njegovo automatsko kreiranje i ručno kreiranje
 • Izdavanje karata
 • Izdavanje EMD-a (EMD-S te EMD-A)
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Završen rezervacijski tečaj R1 tj. početni tečaj prodaje karata

Trajanje

5 radnih dana

Cijena po osobi

660 EUR + PDV

Provjera

Praktični ispit uz dodjelu certifikata Croatia Airlinesa.

Termin

13.-17.03.2023. - Školski centar Croatia Airlinesa u Zagrebu

Radno mjesto

Tečaj je namijenjen agentima, zaposlenicima turističkih agencija koji rade na poslovima avio prometa.

Cilj

Polaznici će upoznati značenje pojma zamjena karte te će znati razlikovati vrste zamjene (voluntary/involuntary; before/after). Spoznat će potrebu upoznavanja putnika sa uvjetima zamjene kupljene karte kao i važnost provjere originalne karte. Uvježbat će dobrovoljnu zamjenu domaće I međunarodne karte prije i nakon početka putovanja, te kreiranje TST-a za zamjenu.

Sadržaj

I UPOZNAVANJE

II UVOD

 1. UVOD
 2. PROVJERE ORIGINALNE KARTE
 3. VRSTE ZAMJENE KARTE (involuntary / voluntary; before / after)

III DOBROVOLJNA ZAMJENA DOMAĆE KARTE PRIJE POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

IV DOBROVOLJNA ZAMJENA DOMAĆE KARTE NAKON POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

V DOBROVOLJNA ZAMJENA MEĐUNARODNE KARTE PRIJE POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

VI DOBROVOLJNA ZAMJENA MEĐUNARODNE KARTE NAKON POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

VII NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI SE POJAVLJUJU PRILIKOM ZAMJENE KARTE

VIII ZAKLJUČAK

Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika. Završen rezervacijski i tarifni tečaj, te osnovni E-ticketing tečaj.

Trajanje

2 radna dana

Terminski plan

Termin održavanja tečaja ovisi o broju prijavljenih kandidata te će biti pravovremeno objavljen.

Provjera

Nema provjere. Dodjeljuje se uvjerenje o pohađanju.

Tečaj je namijenjen svima koji imaju bazna znanja stečena u razdoblju dužem od 2 godine.

Cilj

Polaznici će ponoviti osnove kalkulacije tarifa, saznati sve o promjenama do kojih je došlo u proteklom periodu, s posebnim osvrtom na teme koje se u praksi pojavljuju kao problem

Sadržaj
 • Vrste putovanja i tarifa
 • Elementi miljažnog sustava
 • Zaštite u svim vrstama putovanja
 • Putovanja u različitim klasama prijevoza
 • Specijalne tarife
 • Izdavanje putničkih karata - manualnih i ATB
 • Novosti u pravilima izdavanja putničkih dokumenata
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Završen rezervacijski i tarifni tečaj

Trajanje

3 radna dana.

Provjera

Nema provjere znanja.Dodjeljuje se uvjerenje o pohađanju.

Sadržaj
 • Razumijevanje osnova
 • Obrada/prihvat tereta
 • Prikupljanje sigurnosnih podataka
Uvjeti

Nema uvjeta

Trajanje

Početni tečaj: 5 radnih dana, 800 € (bez PDV-a)

Tečaj obnove znanja: 3 radna dana, 680 € (bez PDV-a)

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata

Sadržaj
 • Razumijevanje osnova
 • Klasifikacija
 • Priprema pošiljki
Uvjeti

Nema uvjeta

Trajanje

Početni tečaj: 5 radnih dana, 850 € (bez PDV-a)

Tečaj obnove znanja: 3 radna dana, 680 € (bez PDV-a)

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata

Tečaj je namijenjen djelatnicima robne prodaje, te prodajnim zastupnicima Croatia Airlines za robni promet.

Cilj

Po završetku tečaja polaznik bi trebao

 • Spoznati kako zrakoplovna kompanija pruža uslugu prijevoza robe
 • Upoznati temelje djelatnosti robnih poslovnih prodajnih i prihvatno-otpremnih zastupnika zrakoplovne kompanije, te prijenos odgovornosti
 • Samostalno primjenjivati temeljna pravila i postupke izračunavanja robnih naplata i tarifa
 • Samostalno planirati routing pošiljke i osigurati rezervaciju prostora za pošiljku
 • Pravilno ispunjavati tovarne listove u skladu s primjenjivim IATA pravilima iprocedurama
 • Pravilno sačiniti ugovor o prijevozu - ispravno tumačiti i koristiti publicirane tarife i dodatne naplate za robne pošiljke kao i za specijalni teret
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Sadržaj
 • Predstavljanje tvrtke Croatia Airlines
 • Temeljna poslovna načela u svezi prijevoza robe, opća izvješća o industriji
 • Temeljni priručnici
 • Air cargo security
 • Zrakoplovi A319 i Q400pax ili cargo
 • Prihvaćanje pošiljke na prijevoz
 • Pošiljka spremna za prijevoz
 • Odgovornost (odgovornost sudionika u prijevozu)
 • Ugovor o prijevozu
 • IATA Cargo Agent
 • Načela za prihvat posebne vrste robe
 • claims and complaints
 • Pravo raspolaganja pošiljkom
 • Prihvat i otprema robe na zračnim lukama
 • IATA Standard Ground Handling Agreement
 • Robne poruke (upoznavanje nekih)
 • Postupak rezervacije robnog prostora
 • IATA Multilateral Interline Agreement – Cargo
 • Prodajna politika
 • Sustav robnih naplata i tarifa uvod u osnovne principe robnih tarifa
 • Upoznavanje s osnovnim priručnicima pri određivanju robnih tarifa i ostalih naplata
 • Obračunska težina, stvarna i volumska težina
 • Zaokruživanje dimenzija i jedinica težine
 • Valute: pravila preračunavanja i zaokruživanja valuta
 • Ispunjavanje tarifnog dijela tovarnog lista
 • Vrste tarifa i naplata minimum naplata
 • Specific commodity rates niža naplata kod primjene veće jedinice težine
 • Pravilo prvenstva primjene tarifa i naplata class rates
 • Surcharge (VAL, AVI, HUM)
 • Naplata za izjavljenu vrijednost (VAL)
 • Disbursement; disbursement fee, definicija i kalkulacija
 • AWB fee (documentation charge)
 • Struktura tarifa unutar Europe (B/K)
 • Primjeri, zadaci, vježbe
Trajanje

5 radnih dana

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata, prag prolaznosti je 85% riješenog testa.

Školovanja operativnog osoblja

Prometni školski centar Croatia Airlinesa nudi široku paletu školovanja za letačko i kabinsko osoblje, te za zemaljsko osoblje. Sva školovanja temelje se na certificiranim programima koji su usklađeni s EASA propisima, a odobreni su od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Školovanja provode instruktori Croatia Airlinesa s dugogodišnjim iskustvom.

Obuku vlastitog letačkog, kabinskog i zemaljskog osoblja organiziramo putem internih školovanja za kandidate koji su prošli proces selekcije za određena radna mjesta.

Školovanja koja nudimo vanjskim naručiteljima dostupna su isklučiov za grupne tečajeve, neovisno o broju polaznika. Programe školovanja prilagođavamo specifičnim potrebama naših kupaca, a školovanje je moguće organizirati u našim ili naručiteljevim prostorijama.

Važno: Prometni školski centar ne nudi pojedinačna školovanja zainteresiranih, vanjskih kandidata uz plaćanje kotizacije!

Prijava

Upit pošaljite na e-mail adresu training@croatiaairlines.hr, a odgovorna osoba za određeno školovanje će Vam poslati opće uvjete, moguće termine i načine prijave.

Kontakt

CROATIA AIRLINES

Prometni školski centar

Cpt. Ivan Popović

Bani 75b, Buzin

10010 ZAGREB

e-mail: training@croatiaairlines.hr

tel: 01/6164-538

 • Cabin Crew Initial Safety Training
 • Aircraft Type Specific Training and Operator Conversion Training A320F and DHC 8 Q400
 • Senior Cabin Crew Member Training
 • Cabin Crew Recurrent Training
 • Refresher Cabin Crew Training
 • Cabin Crew Instructor Training
 • Station Personnel Training
 • Type Rating Course
 • Refresher Course Type Rating
 • TRI (A) Course
 • Base Training for Type rating
 • Commander Conversion Course
 • Co-pilot Conversion Course
 • Nomination as Commander
 • Low Visibility Operation
 • Line Training Captain
 • Initial CRM Training
 • Command CRM Training
 • CRM Train the Trainer
 • CRMT Refresher
 • Initial Training
 • Recurrent Training
Školovanja zrakoplovno – tehničkog osoblja

Tehnički školski centar Croatia Airlines je EASA Part 147 certificirana organizacija za obuku zrakoplovno – tehničkog osoblja , smještena u Zračnoj luci Zagreb. Naša ponuda obuhvaća široki spektar školovanja za tip zrakoplova te specijalističkih školovanja za zrakoplovne inženjere i tehničare. Školovanja za tip zrakoplova izvode se prema EASA Part 66 / Part 147 standardu, a namijenjena su imaocima Part 66 dozvole za održavanje zrakoplova kategorija A, B1, B2 ili C, te inženjerima. Sva ostala školovanja izvode se prema Part 66 standardu kako bi u potpunosti zadovoljila potrebe Part 145 organizacija za održavanje zrakoplova.

Tehnički školski centar Croatia Airlines ima dugo iskustvo u provedbi teoretskih i praktičnih školovanja visoke kvalitete. Naši instruktori su ovlašteni zrakoplovni tehničari i inžinjeri koji rade na održavanju zrakoplova.

Školovanja koja nudimo dostupna su i kompanijama i individualnim polaznicima. Programe školovanja možemo prilagoditi specifičnim potrebama naših kupaca, a školovanje održati u našim ili vašim prostorima.

Prijava

Prijavite se za željeno školovanje koristeći se obrascem Prijava ili pošaljite e-mail poruku na adresu ttc.ts@croatiaairlines.hr.

Opći uvjeti

Opći uvjeti sadržani su u informacijama pojedinog programa školovanja, a sve dodatne upite kao i za informacije o cijenama, plaćanju i terminima školovanja molimo da proslijedite na e-mail ttc.ts@croatiaairlines.hr

Korisnici naših usluga
 • Thomas Cook
 • Belle Air
 • BH Airlines
 • Avio služba Vlade Makedonije
 • Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
 • JAT-Tehnika
Školovanja

Naša ponuda obuhvaća široki spektar školovanja za tip zrakoplova te specijalističkih školovanja za zrakoplovne inženjere i tehničare. Školovanja za tip zrakoplova izvode se prema EASA Part 66 / Part 147 standardu, a namijenjena su imaocima Part 66 dozvole za održavanje zrakoplova kategorija A, B1, B2 ili C, te inženjerima.

Sva ostala školovanja izvode se prema Part 66 standardu kako bi u potpunosti zadovoljila potrebe Part 145 organizacija za održavanje zrakoplova.

Iz naše ponude možete odabrati neko od ponuđenih školovanja:

 

U ponudi su EASA Part 147 školovanja različitih stupnjeva intenziteta:

1. Općenito upoznavanje EASA razina 1 Part-66 C - kratak/općenit opis zrakoplova, zrakoplovnih sustava i pogonske grupe, kako je navedno u priručnicima o opisu sustava i Priručniku za održavanja zrakoplova (Aircraft Maintenance Manual). Uspješan završetak ovog treninga omogućuje podnošenje zahtjeva za upis “C„ Kategorije u Part-66 dozvolu za određeni Tip zrakoplova.

2. EASA razina 3 Part-66 B1 & B2 Linijsko i Bazno održavanje zrakoplova - detaljan opis rada sustava, komponenti i lokacija istih, zamjena/ instalacija, BITE testovi, Trouble shooting procedure u održavanju. Uspješan završetak ovog treninga omogućuje podnošenje zahtjeva za upis B1 i / ili B2 Cat. u Part-66 dozvolu za određeni Tip zrakoplova.

3. EASA razina 3 Part-66 B2 Linijsko i Bazno održavanje zrakoplova - detaljan opis rada sustava, komponenti i lokacija istih, zamjena/ instalacija, BITE testovi, Trouble shooting procedure u održavanju. Uspješan završetak ovog treninga omogućuje podnošenje zahtjeva za upis B2 Cat. u Part -66 dozvolu za određeni Tip zrakoplova.

Airbus A318/319/320/321
DHC-8-400
ATR
KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.