• Jezik

Prava putnika

Poštovani putnici! Kako bi ostvarili dolje navedena prava prema Uredbi EU 261/2004, putnici su dužni direktno kontaktirati prijevoznika. Usluga je besplatna, dok zastupnici/odvjetnici tu uslugu naplaćuju i od novčane naknade uzimaju izvjestan postotak. U skladu s "Regulativom Europske unije 261/2004/EC" i odredbama "Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98 i 63/08) u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili duljeg zakašnjenja u zračnom prijevozu", ako je vaš let otkazan ili je kasnio, ili vam je uskraćen ukrcaj na let za koji ste imali valjanu rezervaciju, temeljem gore navedene regulative imate određena prava kako slijedi:

Opseg
Ovdje navedena pravila primjenjuju se:
 • na putnike koji putuju iz zračne luke smještene unutar Europske unije, odnosno države potpisnice *ECAA Sporazuma i na putnike koji putuju iz zračne luke smještene u trećoj državi u zračnu luku unutar Europske unije, odnosno neke od država potpisnica ECAA Sporazuma, osim ako isti nisu primili beneficije ili kompenzaciju i nije im pružena pomoć u toj trećoj zemlji
 • samo ako imate potvrđenu rezervaciju za let
 • samo ako se prijavite za let najmanje 45 minuta prije objavljenog vremena polijetanja, nije li drukčije naznačeno (osim u slučaju otkazivanja leta)
 • samo ako vaša karta nije besplatna ili kupljena sa popustom koji nije dostupan javnosti
 • na letovima kad je Croatia Airlines stvarni prijevoznik
Kašnjenje
Kašnjenje je polijetanje zrakoplova nakon planiranog vremena prema redu letenja:
 • 4 sata za letove duže od 3500 km
 • 3 sata za letove dužine između 1500 i 3500 km te letove unutar Europske unije duže od 1500 km
 • 2 sata za letove do 1500 km
Očekuje li se dulje kašnjenje leta, putnici imaju pravo na skrb tijekom čekanja. To uključuje:
 • besplatne obroke i piće u razumnom odnosu s vremenom čekanja
 • hotelski smještaj ako je potrebno
 • dva kratka telefonska poziva, telefaks ili slanje poruke putem e-pošte
 • u slučaju kašnjenja duljeg od 5 sati imaju pravo na povrat novca za neiskorištene dijelove karte
Uskraćen ukrcaj
Ako vam je zbog prevelikog broja putnika na letu za koji imate rezervaciju uskraćen ukrcaj, dobrovoljno ili nedobrovoljno:
 • imate pravo na skrb i povrat novca kao što je navedeno u prethodnom odlomku o zakašnjenju
 • osim toga ostvarujete pravo i na preusmjeravanje po sličnim uvjetima na najraniji let do vašega konačnog odredišta
 • ovisno o raspoloživosti sjedala, možete se umjesto toga odlučiti na preusmjeravanje na let do vašeg konačnog odredišta na neki kasniji datum koji vam odgovara, ali tada sami snosite trošak hrane, smještaja i prijevoza
 • ako vam je uskraćen ukrcaj protiv vaše volje, također ostvarujete pravo i na naknadu.
Naknada će biti plaćena prema odluci Croatia Airlinesa u gotovini, bankovnom doznakom na račun, ili, ako je to putniku prihvatljivo putem MCO-a (vaučer).
Iznos naknade ovisi o dužini redovitog leta ili alternativnog leta koji vam je predložen.

Naknada iznosi:

a) 250 eura za letove do 1500 km
b) 400 eura za letove od 1500 do 3500 i
c) 600 eura za letove osim onih pod a) i b)

Ako vam je ponuđen alternativni let, a vrijeme slijetanja tog leta u odnosu na Vaš let ne prelazi

a) dva sata za letove do 1500 km
b) 3 sata za letove između 1500 i 3500 km te više od 1500 km za letove unutar Europske unije
c) 4 sata u odnosu na sve druge letove

gore navedeni iznosi naknade umanjiti će se za 50 posto (50 %), tj. 125 eura, 200 eura i 300 eura.
Otkazivanje leta
Ako vam je otkazan let za koji imate valjanu rezervaciju, također imate pravo na preusmjeravanje, skrb, povrat novca i naknadu kako je navedeno. Ali ako je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, čak i ako su poduzete sve razumne mjere, putnik ne ostvaruje pravo na financijsku naknadu ali zadržava ostala gore navedena prava.

Jednako je tako i ako je putnik obaviješten o otkazivanju leta:
 • najmanje 14 dana prije polaska prema redu letenja
 • od 14 do 7 dana prije polaska prema redu letenja te ako je putniku ponuđen alternativni let kod kojega je vrijeme polaska najviše dva sata prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 4 sata od planiranoga prvotnog vremena slijetanja
 • manje od 7 dana prije vremena polaska prema redu letenja, a putniku je ponuđen alternativni let kod kojega je vrijeme polaska najviše jedan sat prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 2 sata od planiranoga prvotnog vremena slijetanja.
Izvanredne okolnosti uključuju loše vremenske uvjete, političku nestabilnost, štrajkove, sigurnosne rizike, neočekivane probleme koji mogu utjecati na sigurnost leta.
Kako zatražiti naknadu
Da biste zatražili naknadu za uskraćeni ukrcaj, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika u zračnoj luci ili Službu za korisnike Croatia Airlinesa.

Osoba koja podnosi zahtjev mora biti među putnicima na letu.

Podnositelji zahtjeva mogu se obratiti i na adresu Croatia Airlinesa, Odnosi s korisnicima, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb ili popunjavanjem web obrasca. Podnositelji zahtjeva trebaju navesti svoje ime i adresu, imena drugih putnika u čije ime podnose zahtjev i njihove adrese, šifre rezervacija i podatke o otkazanom letu te točne bankovne podatke.

Da biste zatražili povrat novca za neiskorištene segmente leta ili naknadu za ostvareni dio leta, molimo vas da kontaktirate poslovnicu u kojoj je karta kupljena. Ako ste kartu rezervirali preko interneta, trebate na web stranici potražiti podatke za kontakt. Pisanim putem pošaljite svoje ime i podatke za kontakt, broj karte, šifru rezervacije, broj leta, datum i podatke o zahtjevu koji podnosite, kao i popratne dokumente (npr. neiskorištene kupone karte). Napominjemo da Croatia Airlines ne može obraditi vaš zahtjev za naknadu ili povrat novca u svim zračnim lukama.

* ECAA SPORAZUM znači Sporazum o Europskom zajedničkom zračnom prostoru- mnogostrani sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Republike Kosovo o uspostavi Europskoga zajedničkoga zračnog prostora
Arbitražno tijelo
 • Važne informacije glede svih primjedbi u vezi propisa (EZ) 261/2004 i (EZ) 1107/2006, koje su u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) 261/2004 i člankom 19. Uredbe br. 542. iz 2015.g., “Alternativno rješavanje sporova“ u potrošačkim sporovima (nadležna tijela i informacije)
Ako ste nezadovoljni konačnim rješenjem predmetnog zahtjeva od strane nadležne službe prijevoznika, ako niste dobili odgovor na zahtjev dva mjeseca ili u slučaju bilo kakvih pritužbi u vezi provedbe tih propisa, možete se obratiti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (CCAA) na linku: http://www.ccaa.hr/hrvatski/obrazac-za-prigovor_162/

Platforma za online rješavanje sporova kojom upravlja Europska Komisija je sada na raspolaganju za pristup alternativnom rješavanju sporova (ADR) kod potrošačkih pritužbi. Molimo slijedite link: http://ec.europa.eu/odr

Platforma gdje možete pronaći Knjigu prigovora sukladno Uredbi-zakonu 156/2005 (Portugal) sada je na raspolaganju na sljedećem linku https://www.livroreclamacoes.pt/INICIO.


HRVATSKA

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 2369 300
Fax.: +385 1 2369 301
E-mail:passenger.right@ccaa.hr


EU I OSTALE DRŽAVE

Link: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en


BOSNA I HERCEGOVINA

BHDCA - Direkcija za civilno zrakoplovstvo
V kozarske brigade 18
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 921 222
Fax: +387 51 921 520
E-mail:bgdca@bhdca.gov.ba


REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA

Civil Aviation Agency
Dame Gruev 1
1000 Skopje
Republika Sjeverna Makedonija
E-mail:passengerrights@ccaa.gov.mk

 

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.