• Jezik

Zaštita osobnih podataka

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka

Croatia Airlines d.d. ima razvijeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, a osobe koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke prikupljene podatke dužne su čuvati kao poslovnu tajnu.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, koja je na snazi od 25. svibnja 2018., Croatia Airlines d.d. donijela je Politiku zaštite osobnih podataka.


Politika zaštite osobnih podatakaKontakt:

Službenik za zaštitu podataka: Mijo Herceg
Tel: +385 1 616 00 78
E-mail : gdpr@croatiaairlines.hrKALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.