Croatia Airlines - Certifikati

Certifikati

Air Operation Regulation CR (EU) 965/2012

Air Operator Certificate

CR (EU) 965/2012 europska je i hrvatska norma, koja propisuje uvjete što ih treba zadovoljiti avioprijevoznik u civilnome komercijalnome zračnom prometu. Certifikat o ispunjavanju svih zahtjeva propisanih u navedenoj normi (tzv. Air Operator Certificate) prvi smo put dobili 29. travnja 2003. godine od Uprave zračnog prometa pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka (danas Agencija za civilno zrakoplovstvo).

Pogledajte certifikat

Part 145

Croatia Airlines je 2001. godine stekla odobrenje organizacije za održavanje zrakoplova po tadašnjoj regulativi, JAR 145, a godine 2004. to odobrenje je zamjenjeno s EASA Part 145 odobrenjem prema uvjetima jedinstvenih zrakoplovnih vlasti Europske unije (EASA, European Aviation Safety Agency). Nadzor nad pridržavanjem zahtjeva norme EASA Part 145 svake se godine provodio putem audita od strane stručnjaka LBA (Luftfahrt Bundesamt) u ime EASA-e.

Istodobno je održavana i važnost ekvivalentnog certifikata Part 145 koji je izdala Uprava zračnog prometa pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, a koji danas obnavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA).

Ulaskom Hrvatske u EU, prestalo je važenje EASA Part 145 odobrenja koje je vrijedilo za zemlju ne-članicu EU, a hrvatsko odobrenje HR.145.001 postalo je priznato i važeće na prostoru Europske unije. 

Pogledajte certifikat - Part 145

Part 147

Croatia Airlines je 2005. godine stekla odobrenje organizacije za osposobljavanje osoblja za održavanje zrakoplova po tadašnjoj regulativi, JAR 147, a 2007. godine to odobrenje je zamijenjeno s HR Part 147 odobrenjem po tadašnjoj 9A-Part-147 regulativi za sve tipove zrakoplova iz svoje flote.

Od 2012. godine Croatia Airlines ima odobrenje organizacije za osposobljavanje osoblja za održavanje zrakoplova za osnovni trening i za nekoliko tipova zrakoplova. 

Ulaskom Hrvatske u EU, hrvatsko odobrenje HR.147.001 je postalo priznato i važeće na prostoru Europske unije.

 

Pogledajte certifikat - Part 147

Certificate for Approved Training Organisations (ATO)

Navedenim certifikatom Croatia Airlines stekla je pravo samostalno provoditi sljedeća školovanja za pilote:
-inicijalno školovanje za pilote za tip zrakoplova A319/320 i DHC8;
-tečaj osposobljavanja za obnavljanje ovlaštenja A319/320 i DHC8.

Pogledajte certifikat - ATO

Part M

Continuing Airworthiness Management Organisation

Krajem 2007. godine Croatia Airlines je ispunila uvjete, te joj je izdan 9A Part M certifikat s opsegom ovlaštenja pododjeljka G (Subpart G) čime je stekla pravo samostalnog kontroliranja plovidbenosti zrakoplova iz svoje flote. Naknadno počev od siječnja 2009. godine opseg ovlaštenja je proširen i na pododjeljak I (Subpart I), koji nam dozvoljava potpuno samostalno provođenje plovidbenosti te ovjeru svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova. Stjecanje navednih certifikata bazira se na ‘Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti…’ koji je u potpunosti usaglašen sa zakonima EU. Ulaskom Hrvatske u EU, hrvatsko odobrenje HR.MG.001 postalo je priznato i važeće na prostoru Europske unije.

Pogledajte certifikat - Part M

IOSA Operator under the IATA Operational Safety Audit Programme

Međunarodna udruga avioprijevoznika (IATA) uspostavila je jedinstveni svjetski standard za ocjenu sigurnosti, koji se odnosi na sve članice udruge. U Croatia Airlinesu u prosincu 2003. godine proveden je IATA Operational Safety Audit (IOSA), koji je potvrdio visoku razinu sigurnosti letenja. Taj certifikat obnavlja se svake dvije godine.


Pogledajte certifikat

ISO 9001

Quality Management Systems - Requirements

Naš pristup upravljanja kvalitetom definiran je u temeljnom dokumentu tvrtke -Politici kvalitete. Croatia Airlines uspostavio je i u studenom 2003. godine certificirao sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001, jedinstvene norme za upravljanje sustavima kvalitete u cijelome svijetu.

Pogledajte certifikat ISO 9001: IQ Net certifikat i Cro Cert certifikat.

ISO 14001, ISO 50001

Politikom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Croatia Airlines opredijelio se upravljati ciljevima i rizicima svoga poslovanja uzimajući u obzir skrb o okolišu, kao i poboljšanje energetske učinkovitosti i time ispunjavati svoju obvezu prema budućim naraštajima. U tu svrhu 2016. godine implementiran je sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001 te sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001.


Pogledajte certifikate ISO 14001 te ISO 50001.


  Multi-city
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car