Croatia Airlines - Kvaliteta

Kvaliteta


U Croatia Airlinesu uveden je integrirani sustav kvalitete, koji ispunjava zahtjeve normi: Air Operation Regulation, EASA Part 145, EASA Part 147, EASA Part M, Aircrew Regulation, EU ETS, ISO 9001, ISO 50001 te ISO 14001.   

Politika kvalitete


CROATIA AIRLINES nacionalna je zrakoplovna tvrtka i zato bitan faktor u kreiranju identiteta Republike Hrvatske kao značajnog čimbenika Europske unije, regionalnog lidera, te osobitog turističkog odredišta. 

CROATIA AIRLINES pruža usluge prijevoza putnika, robe i pošte u zračnom prometu, održavanja zrakoplova, te stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja.

Neovisno o uslugama koje isporučujemo, svjesni smo kako naš uspjeh u povezivanju domovine sa svijetom, dostojno predstavljanje RH, aktivno sudjelovanje u snaženju turizma RH, kao i zauzimanje pozicije lidera u regiji ovise izravno o povjerenju i zadovoljstvu korisnika naših usluga. Dužnost nam je stoga razumjeti njihove potrebe i poduzeti sve kako bi njihova očekivanja bila ispunjena.

Sigurnost letenja ono je s čime u CROATIA AIRLINESU nema kompromisa. Stoga smo trajno opredijeljeni provoditi prvorazrednu izobrazbu svojih kadrova, u operacijama primjenjivati sustave i procese sukladno propisanim standardima, neprestano usvajati nove tehnologije i ulagati u tehnička sredstva. Praćenje, analiza i umanjenje rizika u vezi sa sigurnošću letenja, kao i rizika u vezi s poslovnim procesima, naša je kontinuirana aktivnost.

Visokomotivirani i zadovoljni zaposlenici ključni su faktor u ostvarivanju naših ciljeva. Stoga evaluiramo i primjenjujemo najnovije trendove upravljanja resursima, provodimo mjerenja performansi svojih zaposlenika, te aktivno surađujemo u usmjeravanju njihovih karijera i povećanju njihove učinkovitosti.

Primjenom suvremenih tehnologija i optimizacijom svojih operacija smanjujemo negativan utjecaj zrakoplovnih operacija na okoliš, čime pridonosimo njegovu očuvanju i unapređenju održiva razvoja, ispunjavajući tako svoju obavezu prema budućim naraštajima.

Vodstvo CROATIA AIRLINESA obvezuje se redovito preispitivati ostvarenja, poglavito što se tiče sigurnosti naših operacija i kvalitete naših usluga, te ih neprestano unapređivati. Zadatak je svih naših rukovoditelja poticati i podržati svaku inicijativu koja vodi poboljšanju učinkovitosti našeg poslovanja. Istodobno, neprestano unapređivanje sigurnosti i kvalitete usluge prioritetna je obveza svakoga našeg zaposlenika.

                                                                                                                                                                            
  kvaliteta 

 
 

  Multi-city
 
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car