• Jezik

Prethodne obavijesti

Predmeti nabave

Pozivni višestupanjski postupak nabave usluge sezonskog najma mlaznog zrakoplova s posadom (wet lease) ili s djelomičnom posadom (dump lease) za obavljanje redovitog zračnog prometa u periodu 01.02.2024.-15.10.2024.

Evidencijski broj nabave: CTN-MIP-VV-14/23

Datum objave: 01. rujna 2023.


Ograničeni pozivni postupak nabave razvoja i implementacije aplikativnog dijela integriranog informacijskog sustava za podršku procesa prikupljanja i obrade podataka za izradu statističkih prometnih izvješća

Evidencijski broj nabave: CTN-IT-MV-11/23

Datum objave: 17. kolovoza 2023.


Ograničeni pozivni postupak nabave usluge nadzora, održavanja i podrške SAP Sales & Service Cloud aplikacije (C4C)

Evidencijski broj nabave: CTN-IT-MV-10/23

Datum objave: 28. lipnja 2023.


Nabava usluge najma IBM Netezza i migracije podataka sa ETL i Cognos

Evidencijski broj nabave: CTN-IT-MV-09/23

Datum objave: 28. lipnja 2023.


Tehnologijski projekt: postupak nabave za izradu računalne aplikacije za vođenje evidencije o strukturnim oštećenjima trupa putničkih zrakoplova s jednim ponuditeljem: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Evidencijski broj nabave: CTN-STP/IT-MV-04/23

Datum objave: 12. lipnja 2023.


Ograničeni pozivni postupak nabave usluga revizije financijskih izvještaja Croatia Airlines d.d. i Grupe

Evidencijski broj nabave: CTN-FIR-MV-07/23

Datum objave: 15. svibnja 2023.


Ograničeni postupak nabave zimske službene odjeće (jakne i kaputi) za letačko i kabinsko osoblje

Evidencijski broj nabave: CTN-SII-MV-02/23

Datum objave: 20. ožujka 2023.


Nabava jednog službenog vozila putem operativnog leasinga

Evidencijski broj nabave: CTN-SPP-MV-03/23

Datum objave: 1. ožujka 2023.


Usluga podrške migraciji podataka i implementaciji AMOS sustava, te korištenju aplikacije “AMICOS2AMOS Migration Program“

Evidencijski broj nabave: CTN-STP-VV-01/23

Datum objave: 31. siječnja 2023.


Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora u dvostupanjskom pregovaračkom postupku nabave usluge grafičke pripreme, dobave papira i tiskanja Putnog časopisa

Evidencijski broj nabave: CTN-MKT-MV-17/22

Datum objave: 13. siječnja 2023.


 

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja za nabavu usluga funkcionalne i tehničke podrške implementiranih modula SAP sustava i usluge održavanja licenci za integrirani SAP poslovno - informacijski sustav

Evidencijski broj nabave: CTN-ITM-VV-14/19

Datum objave: 24. prosinca 2019.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem RATEGAIN TECHNOLOGIES LTD, Devonshire House, 60 Goswell Road, London EC1M 7AD, GB u svrhu nabave aplikacija za provjeru raspoloživih cijena konkurencije.

Evidencijski broj nabave: CTN-MIP-MV-13/19

Datum objave: 17 .listopada 2019.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem AMADEUS IT GROUP, S.A.,Salvador de Madariaga 1, 28027 MADRID / ŠPANJOLSKA za nabavu DX responsive B2B i B2C aplikacije.

Evidencijski broj nabave: CTN-ZOU-MV-12/19

Datum objave: 23. kolovoza 2019.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem SABRE GLBL Inc, 3150 Sabre Drive, Southlake, TEXAS 76092, USA u svrhu nabave aplikacija Revenue, Fare i Intergity Managementa putem nadogradnje, zamjene, odnosno produljenja korištenja postojećih aplikacija za upravljanje prihodima.

Evidencijski broj nabave: CTN-MIP-VV-07/19

Datum objave: 20. lipnja 2019.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora za nadogradnju Amadeus IT sustava dodatnim aplikacijama za šifru rezervacije (PNR) i registraciju putnika za let (check-in).

Evidencijski broj nabave: CTN-SPU-VV-04/19

Datum objave: 19. veljače 2019.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora za nabavu nadopune posuđa i metalnog pribora za jelo za podvorbu putnika u poslovnom razredu.

Evidencijski broj nabave: CTN-CAT-MV-01/19

Datum objave: 16. siječnja 2019.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora za nabavu usluge IOSA audita.

Evidencijski broj nabave: CTN-QMS-MV-29/18

Datum objave: 15. siječnja 2019.

 

KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.