• Taal

Gebruiksovereenkomst

De website van Croatia Airlines bestaat uit verschillende contents die door Croatia Airlines onderhouden worden.

Door deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de hierna vermelde regels.

U kunt de website van Croatia Airlines alleen gebruiken wanneer u accepteert de hierin opgenomen regels, voorwaarden en mededelingen, zonder enige wijzigingen. Wanneer u deze website gebruikt, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met alle regels, voorwaarden en bepalingen.

Wijziging van deze regels voor het gebruik
Croatia Airlines controleert en actualiseert regelmatig de informatie die op de site staat. Croatia Airlines behoudt zich het recht voor om de regels, voorwaarden, en mededelingen, bestemd voor het regelen van het gebruik ervan, te wijzigen.

Links naar de websites van derden
De website van Croatia Airlines kan links naar andere sites bevatten ("Linked Sites"). Croatia Airlines heeft geen controle over deze sites, noch is zij verantwoordelijk voor hun inhoud, inclusief maar niet beperkt tot eventuele links naar een andere site of de wijziging en de actualisering van een dergelijke site. Croatia Airlines is niet verantwoordelijk voor webcasting of een andere vorm van berichten, ontvangen van de gekoppelde site.

Onwettig of verboden gebruik
De gebruiksvoorwaarden van de website van Croatia Airlines zijn uw garantie dat men deze website niet gaat gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn door regels, voorwaarden of bepalingen. Het is niet toegestaan om deze site te gebruiken op een manier die de site zou beschadigen of onbruikbaar zou maken, zou overbelasten of kunnen verstoren, of die andere gebruikers zouden storen bij het gebruiken ervan. Het is niet toegestaan om materiaal of informatie op te nemen of proberen te verkrijgen, op een manier die niet mogelijk is gemaakt of die niet aangeboden wordt via de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Informatie, software, producten en diensten die de site bevat of aanbiedt, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De opgevoerde informatie wordt periodiek gewijzigd. Croatia Airlines kan de website op elk moment verbeteren en/of wijzigen. Een website kan niet de basis zijn voor het nemen van persoonlijke, juridische en/of financiële beslissingen.

De website van Croatia Airlines kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, strafrechtelijke, accidentele, speciale, gevolgschade of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot de schade door verlies van gegevens of door winst die ontstaat of op enige manier verband houdt met het gebruik van de site of de werking ervan. Het bovenstaande wordt in de ruimst mogelijke mate, die de geldende wetgeving voorschrijft, toegepast.

Beëindiging/beperking van de toegang
Croatia Airlines behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de website en de bijbehorende diensten of een deel daarvan, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen.

Auteursrechten en handelsmerken
De totale inhoud van de website van Croatia Airlines is eigendom van Croatia Airlines. Elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Croatia Airlines.


De website van Croatia Airlines maakt gebruik van foto's van de hieronder genoemde bronnen en vermelde auteurs waarvan Croatia Airlines het gebruiksrecht heeft, echter derden hebben niet het recht om deze van de website van Croatia Airlines te downloaden en te gebruiken:

- Fotogalerij van het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme en het Bureau voor Toerisme van de Stad Zagreb

- Pexels, Unsplash

- Ivo Biočina, Damir Fabijanić, Alan Grubelić, Šime Lugarov, Julien Duval, Karlo Mudri, Filip Beusan, Mladen Šarić

De foto's die u wel kunt downloaden, kunt u hier vinden.


KALENDER
Best prices
Selecteer een vertrek- en aankomstlocatie en terugvlucht om de kalender "Best prices" weer te geven
Prijs is momenteel niet beschikbaar
Beste prijs voor retourvlucht

Duur van de reis

Prijs voor retourvlucht per persoon, inclusief belastingen en toeslagen.