• Taal

Passagiersrechten

 
Mededeling aan de reizigers over de EU-verordening (EC) 261/2004

Op 17 februari 2005 werd in de EU de verordening (EC)261/2004 van kracht, waarmee de rechten van passagiers werden vastgesteld bij denied boarding (instapweigering), annulering van de vlucht of langere vertraging in het luchtvervoer. Voluit staat (EC)261/2004 voor „REGULATION (EC) No 261/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 11 February 2004 on establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay flights.“

De EU-verordening is gepubliceerd in het Engels in de officiële krant van de EU (Official Journal of the European Union) van 17.2.2004.

Om de onderstaande rechten voortvloeiende uit de EU Verordening 261/2004 te effectueren zijn passagiers verplicht om rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder. Deze service is gratis, terwijl vertegenwoordigers/advocaten hun service in rekening brengen en een bepaald percentage van de schadeloosstelling verlangen. In overeenstemming met de bepalingen van de EU-verordening is altijd de werkelijke vervoerder, en dus de vervoerder die daadwerkelijk de dienst van het luchtvervoer biedt of moest bieden, en de vlucht uitvoert, ongeacht wie het ticket heeft uitgegeven, verantwoordelijk richting de passagiers.

Indien U vliegt vanuit één van de Europese vertrekplaatsen dan zal bij het inchecken op het vliegveld de vervoerder U nader informeren over Uw rechten in geval van denied boarding, annulering van de vlucht of langere vertraging.

Bij Croatia Airlines, zijn alle regels en bepalingen van de EU-verordening direct van toepassing op alle passagiers die op onze vluchten vanuit EU landen naar Kroatië vliegen. Onder 'onze vluchten' vallen, in het kader van de toepassing van de EU-verordening, alleen de vluchten die uitgevoerd worden door Croatia Airlines toestellen.

Voor de vluchten vanuit Kroatië naar de EU geldt de verordening niet. De passagiersrechten voor deze vluchten zijn netals de rechten voor onze binnenlandse vluchten en vluchten naar landen die niet lid zijn van de EU, bepaald door de algemene voorwaarden van Croatia Airlines, die gebaseerd zijn op internationale conventies en voorschriften voor dit soort vervoer in de Republiek Kroatië. Indien Uw vlucht is geannuleerd of vertraagd, of u krijgt te maken met denied boarding bij een vlucht waar U een geldige reservering voor heeft, dan kunt U zich beroepen op de betreffende rechten.

Toepassingsterrein

De verordening is van toepassing:

  • op passagiers die vertrekken vanuit één van de luchthavens in de EU en op passagiers die vertrekken vanuit landen buiten de EU, maar worden vervoerd door vervoerders uit landen die lid zijn van de EU.
  • alleen als U een bevestigde reservering heeft voor de vlucht
  • alleen als U minstens 45 minuten voor de aangegeven vertrektijd van de vlucht heeft ingecheckt, indien niet anders aangegeven (behalve in geval van annulering van de vlucht)
  • alleen als Uw ticket niet kosteloos is verkregen of gekocht is met een korting die niet voor iedereen beschikbaar is.

In overeenstemming met de EU-verordening, heeft U de hierboven genoemde rechten niet wanneer de vlucht vertraagd of geannuleerd is of denied boarding plaatsvindt wegens ongewone en/of onvoorziene omstandigheden die niet konden worden voorkomen ondanks alle genomen maatregelen. Ongewone omstandigheden omvatten onder andere: slechte weersomstandigheden, politieke instabiliteit, stakingen, veiligheidsrisico's, onverwachte problemen die van invloed kunnen zijn op de vliegzekerheid.

Vertraging

In overeenstemming met de EU verordening wordt onder vertraging verstaan - het opstijgen na de tijd die gepland stond in het vluchtschema:

  • 4 uur voor een vlucht langer dan 3500 km
  • 3 uur voor vluchten tussen 1500 en 3500 km en vluchten binnen de EU langer dan 1500 km
  • 2 uur voor vluchten tot 1500 km. Indien langere vertraging wordt verwacht hebben passagiers het recht op zorg tijdens het wachten.

Deze zorg omvat:

eten en drinken van een gepaste hoeveelheid in lijn met de wachttijd

indien nodig een hotelplaatsing

twee korte telefoongesprekken, een telefax of e-mail

bij vertraging van meer dan 5 uur heeft de passagier recht op restitutie van het ongebruikte deel van het ticket.

 

Denied boarding

Indien U door een te groot aantal passagiers met een geldige reservering vrijwillig of onvrijwillig de toegang tot het vliegtuig wordt ontzegd (denied boarding):

dan heeft U recht op zorg en restitutie zoals aangegeven in de vorige alinea over vertragingen

daarnaast heeft U recht op plaatsing op de eerstvolgende andere vlucht (onder vergelijkbare condities) die naar uw eindbestemming vliegt

afhankelijk van de beschikbaarheid kunt U besluiten een andere vlucht naar Uw eindbesteming op een later voor U geschikt tijdstip te nemen, maar dan betaalt U zelf de kosten voor versnaperingen, verblijf en vervoer

als onvrijwillige denied boarding plaatsvindt, heeft U tevens recht op een vergoeding. De vergoeding wordt naar besluit van Croatia Airlines contant of elektronisch uitgekeerd, of als de passagier hiermee accoord gaat in vouchers uitbetaald. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lengte van de lijnvlucht of alternatieve vlucht die U is aangeboden.

De vergoeding bedraagt:

a) € 250,- voor vluchten tot 1500 km

b) € 400,- voor vluchten van 1500 tot 3500 km en

c) € 600,- voor vluchten die niet onder a) of b) vallen.

Als U een alternatieve vlucht aangeboden krijgt en de landingstijd van deze vlucht is in vergelijking met Uw vlucht niet later dan: a) twee uur voor vluchten tot 1500 km b) 3 uur voor vluchten tussen 1500 en 3500 km en vluchten binnen de EU langer dan 1500 km c) 4 uur voor alle andere vluchten, dan kan de vergoeding met 50 procent (50%) worden verlaagd en wordt dus 125, 200 en 300 Euro.

Annulering van de vlucht

Als de vlucht waarvoor U een geldige reservering heeft wordt geannuleerd, dan heeft U ook recht op plaatsing op een andere vlucht, zorg, restitutie en vergoeding. Echter als de vlucht geannuleerd is wegens ongewone omstandigheden, heeft de passagier geen recht op een vergoeding. Dit geldt tevens als de passagier op de hoogte is gebracht van de annulering van de vlucht:

minstens 14 dagen voor de vertrekdatum in het vluchtschema

van 7 tot 14 dagen voor de vertrekdatum in het vluchtschema waarbij de passagier een alternatieve vlucht is aangeboden waarvan de vertrektijd maximaal 2 uur vóór de oorspronkelijke vlucht is en waarvan de aankomsttijd niet meer dan 4 uur later is dan van de oorspronkelijke vlucht volgens het vluchtschema

minder dan 7 dagen voor de vertrekdatum in het vluchtschema, waarbij de passagier een alternatieve vlucht is aangeboden waarvan de vertrektijd maximaal 1 uur vóór de oorspronkelijke vlucht is en die niet meer dan 2 uur later dan de oorspronkelijke vlucht volgens het vluchtschema zou aankomen, op de eindbestemming aankomt.

 

Verzoek om vergoeding indienen

Om een verzoek om vergoeding in te dienen wegens denied boarding, vragen wij U contact op te nemen met onze vertegenwoordiging op het vliegveld of de klantenservice van Croatia Airlines. Degene die het verzoek indient moet een passagier op de vlucht zijn. De indiener van het verzoek kan zich ook richten tot de Klantenservice van Croatia Airlines, op het adres Bani 75, 10 010 Zagreb, Kroatië. De indieners dienen hun naam, adres en de namen en adressen van de overige passagiers in wiens naam het verzoek wordt gedaan, de reserveringscodes, de vluchtgegevens van de geannuleerde vlucht en de correcte bankgegevens te vermelden. Als U een verzoek voor vergoeding wilt indienen voor een onderbroken, geannuleerde of vertraagde vlucht dient U ons binnen 90 dagen vanaf de datum waarop de vlucht onderbroken werd of had moeten beginnen te informeren. Om restitutie te vragen van de ongebruikte segmenten van de vlucht of een vergoeding voor het gerealiseerde deel van de vlucht, vragen wij U het kantoor waar het ticket is gekocht te benaderen. Als U het ticket via Internet heeft gereserveerd, dient U op de website de contactgegevens op te zoeken. U dient schriftelijk Uw naam, contactgegevens, ticketnummer, reserveringscode, vluchtnummer, datum en de gegevens over het verzoek dat U indient en aanvullende documentatie (bv. ongebruikte coupons van het ticket) op te sturen. We attenderen U erop dat Croatia Airlines Uw verzoek om restitutie of vergoeding niet op alle luchthavens kan verwerken.

Het arbitrage-orgaan

„Verplichte informatie overeenkomstig artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 261/2004 en artikel 19 van de Verordening nr. 542 betreffende de alternatieve beslechting van consumentengeschillen (bevoegde organen en informatie) van de Verordening 2015 (voor alle klachten die betrekking hebben op de verordeningen (EG) 261/2004 en (EG) 1107/2006). Indien uw reis privé was en u niet tevreden bent met het definitieve besluit van ons klantenservice team, indien u binnen twee maanden geen antwoord heeft gekregen of in het geval van welke klacht dan ook met betrekking tot de uitvoering van de genoemde verordeningen, kunt u contact opnemen met het Agentschap voor de burgerluchtvaart (CAA). Ga hiervoor dan naar: http://www.ccaa.hr/english/obrazac-za-prigovor_162/ Als alternatief, kunt u contact opnemen met: De Europese Ombudsman (Association of European Ombudsman, AME) - Maison du Barreau, 2 rue de Harlay -75001 Parijs, zijnde de onafhankelijke publieke dienst die bemiddelt in alle verzoeken tot buitengerechtelijke schikking van geschillen, inclusief de geschillen betreffende vluchten, op de volgende website: www.mediationconso-ame.com of Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.’ (SÖP), de Duitse onafhankelijke geschillencommissie voor het openbaar personenvervoer, die het toezicht op alle vervoerders heeft, met de volgende link: https://soep-online.de/welcome.html https://soep-online.de/request-form-flight.html Nu is ook het online platform voor geschillenbeslechting, dat binnen de bevoegdheid van de Europese Commissie valt, beschikbaar als hulp bij toegang tot alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR) in geval van het indienen van een klacht. Gebruik de link: http://ec.europa.eu/odr

Het platform waarop u het Klachtenboek kunt vinden in overeenstemming met de Verordening-wet 156/2005 (Portugal), is nu beschikbaar via de volgende link: https://www.livroreclamacoes.pt/INICIO.

CROATIA

Croatian Civil Aviation Agency
Ulica grada Vukovara 284
10 000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 1 2369 300
Fax.: +385 1 2369 301
E-mail:passenger.right@ccaa.hr

EU and OTHER COUNTRIES

Link: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BHDCA – Directorate of civil aviation
V kozarske brigade 18
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 51 921 222
Fax: +387 51 921 520
E-mail:bgdca@bhdca.gov.ba

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Civil Aviation Agency
Dame Gruev 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
E-mail:passengerrights@ccaa.gov.mk

KALENDER
Best prices
Selecteer een vertrek- en aankomstlocatie en terugvlucht om de kalender "Best prices" weer te geven
Prijs is momenteel niet beschikbaar
Beste prijs voor retourvlucht

Duur van de reis

Prijs voor retourvlucht per persoon, inclusief belastingen en toeslagen.