• Language
ostale-usluge-skolovanja-3840x700 skolovanja-1248x540
Commercial Staff Trainings

Since 1993 Croatia Airlines Training Centre has been providing a wide variety of training courses in reservations, tariffs and issuance of air traffic documents to the airline staff, passenger and cargo agencies and airport employees.

All training courses are based on IATA standards and led by the experienced Croatia Airlines instructors. After a successful completion of training, all participants are awarded the certificates that are neccessary in the process of IATA accreditation of passenger and cargo agencies, as well as to all those who wish to start a successful career in the airline industry or to enlarge their current knowledge.

General conditions

General conditions are an integral part of the programmes and are attached to each training division. We are at your disposal for all additional information related to the presented programmes.

Payment

Payment shall be made upon receipt of the invoice that will be sent to all applicants. Private persons should use special payment forms (in the section "Payment purpose" should be entered the name of the course, and in the section "Reference Number" the number of the invoice). Value added tax is not included in the price and will be charged separately. A special discount is offered to candidates who simultaneously apply and pay for the R1 KOM + T-GDS + A1 KOM courses. Confirmation of payment should be handled to the instructor the first training day and will permit student further course attendance. If the candidate cancels the training that has already started, pre-paid amount will not be refunded.

Application

You can apply for a course here. Applications are to be sent not later than 20 days before the beginning of the course.

All applicants should be aware that attendance at R1 KOM, T-GDS, A1 KOM and DGR courses requires basic knowledge of English language.

Any further questions should be forwarded to the following address:

CROATIA AIRLINES

Human Resources Department

E-mail: skolstvo@croatiaairlines.hr

Bani 75b 10000 Zagreb

tel: 01/ 616 00 11

fax: 01/ 616 00 24

Training schedule

Training schedule is subject to change due to number of applications received. All participants will be informed of any change in training schedule as well as of the training venue.

Accomodation

Accommodation costs are beared by the candidates.

Courses
Radno mjesto

Tečaj je namijenjen zaposlenicima zrakoplovnih kompanija i službenicima IATA akreditiranih putničkih agencija koji rade na izdavanju zrakoplovnih putničkih prijevoznih dokumenata, te osobama koje žele započeti karijeru u turizmu

Cilj

Polaznici će naučiti samostalno kreirati i modificirati rezervacije, te pružiti putniku sve informacije vezane za njegovo putovanje.

Sadržaj
 • Upoznavanje sa sustavom Amadeus, upis u sustav Korištenje informacijskih stranica u sustavu Amadeus
 • AMADEUS AIR
 • Vrste letova
 • Amadeus Access
 • Korištenje reda letenja objavljenog u sustavu - AN, SN, TN, Direct access s opcijama
 • Dualni displayi
 • Flight information
 • PNR
 • Vrste segmenata (married, open, ARNK, reconfirmation)
 • Passenger name and segment association
 • Non homogenous PNR, splitting the PNR
 • Otvaranje i modificiranje PNR-a
 • Advance seat request
 • PNR history
 • Frequent Flyer
 • QUEUE COUNT
 • TIMATIC
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

5 radnih dana

Cijena po osobi

2.000,00 Kn + PDV

Provjera

Praktični ispit uz dodjelu certifikata

Radno mjesto

Tečaj je namijenjen agentima, zaposlenicima turističkih agencija koji rade na poslovima avio prometa. Tečaj je komercijalnog tipa.

Cilj

Polaznici će upoznati značenje pojma zamjena karte te će znati razlikovati vrste zamjene (voluntary/involuntary ; before/after). Spoznat će potrebu upoznavanja putnika sa uvjetima zamjene kupljene karte kao i važnost provjere originalne karte. Uvježbat će dobrovoljnu zamjenu domaće i međunarodne karte prije i nakon početka putovanja, te kreiranje TST-a za zamjenu.

Sadržaj

I UPOZNAVANJE

II UVOD

 1. UVOD
 2. PROVJERE ORIGINALNE KARTE
 3. VRSTE ZAMJENE KARTE (involuntary / voluntary; before / after)

III DOBROVOLJNA ZAMJENA DOMAĆE KARTE PRIJE POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

IV DOBROVOLJNA ZAMJENA DOMAĆE KARTE NAKON POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

V DOBROVOLJNA ZAMJENA MEĐUNARODNE KARTE PRIJE POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

VI DOBROVOLJNA ZAMJENA MEĐUNARODNE KARTE NAKON POČETKA PUTOVANJA (Rebooking, rerouting, upgrade)

VII NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI SE POJAVLJUJU PRILIKOM ZAMJENE KARTE

VIII ZAKLJUČAK

Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika. Završen rezervacijski i tarifni tečaj, te osnovni E-ticketing tečaj.

Trajanje

2 radna dana

Terminski plan

Termin održavanja tečaja ovisi o broju prijavljenih kandidata te će biti pravovremeno objavljen.

Cijena po osobi

800,00 Kn + PDV

Provjera

Nema provjere

Tečaj je namijenjen djelatnicima IATA akreditiranih putničkih agencija koji rade na izdavanju zrakoplovnih putničkih dokumenata s prijašnjim isustvom koji trebaju obnovu ili nadopunu znanja.

Cilj

Polaznici će ponoviti pravilno kreiranje rezervacija, principe konstrukcije tarife uz primjenu IATA pravila, pravila izdavanja putničkih karata, transakcije vezane na konstrukciju tarifa i izdavanje karata u sustavu Amadeus, te saznati koje su novosti i promjene iz tih područja nastupile u predhodnom razdoblju.

Sadržaj
 • Korištenje AIS stranica
 • Kreiranje i modificiranje PNR-a
 • Razlike između obaveznih i neobaveznih elemenata u PNR-u
 • Specifičnosti i pravilna upotreba SR i OS elemenata
 • Obrada Q poruka
 • Miljažne vs routing tarife
 • Pravilno tumačenje nota
 • Novosti u pravilima kalkulacije tarifa od 15JAN05
 • Fare Displays (FQD) s opcijama
 • Informative Pricing (FQP) s opcijama
 • Itinerery Pricing (FXX;FXP) s opcijama
 • Automatsko kreiranje TST-a
 • Manualno kreiranje TST-a
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Poznavanje Amadeus rezervacijskog sustava, položeni tečajevi iz osnovnog tarifnog programa (T1, T2 po starom programu, R1+T-GDS+A1 po novom programu ili odgovarajući tečajevi neke druge kompanije)

Pozivamo polaznike da prije dolaska na seminar pripreme pitanja i probleme s kojima se često susreću.

Trajanje

2 radna dana.

Cijena po osobi

1.000,00 Kn + PDV

Provjera

Nema provjere znanja, pismena potvrda o sudjelovanju na seminaru.

Tečaj je namijenjen zaposlenicima zrakoplovnih kompanija i službenicima IATA akreditiranih putničkih agencija koji rade na izdavanju zrakoplovnih putničkih prijevoznih dokumenata, te osobama koje žele započeti karijeru u turizmu.

Cilj

Polaznici će naučiti kreirati tarife u Amadeus rezervacijskom sustavu (informativno, automatski i manualno) i izdavati putničke karte.

Sadržaj
 • Fare Displays (FQD) s opcijama
 • Fare Quote Tools
 • Fare Notes Informative Pricing (FQP) s opcijama
 • Itinerery Pricing (FXX;FXP) s opcijama
 • Automatsko kreiranje TST-a
 • Manualno kreiranje TST-a
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Položeni tečajevi R1 ili Amadeus i T- GDS

Trajanje

5 radnih dana

Cijena po osobi

2.500,00 Kn + PDV

Provjera

Praktični ispit uz dodjelu certifikata

Tečaj je namijenjen:

 • referentima na šalteru prodaje putničkih dokumenata
 • djelatnicima službe centralnih rezervacija
 • komercijalistima službe putničke prodaje
 • djelatnicima službe tarifa
 • djelatnicima sektora obračuna prihoda
 • službenicima IATA akreditiranih putničkih agencija koji rade na izdavanju zrakoplovnih putničkih dokumenata
 • osobama koje žele započeti karijeru u turizmu
Cilj

Polaznici će naučiti principe konstrukcije tarife uz primjenu IATA pravila, osnovna pravila izdavanja putničkih karata, te osnovne transakcije vezane na konstrukciju tarifa i izdavanje karata u sustavu Amadeus.

Sadržaj
 • IATA zone i globalni indikatori
 • Međunarodni indikatori prodaje
 • Vrste tarifa
 • Vrste putovanja
 • Elementi miljažnog sustava (TPM, MPM, EMA, EMS)
 • Higher intermediate point
 • Ograničenja na indirektnom putovanju
 • Lowest combination principle
 • Zaštite u svim vrstama putovanja (BHC, OSC, DMC, CTM, RSC, COP)
 • Specijalne tarife
 • Izdavanje putničkih karata - manualnih i ATB
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Položen tečaj R1 ili Osnovni tečaj Amadeusa u Školskom centru Amadeus Croatia

Trajanje

5 radnih dana

Cijena po osobi

2.500,00 Kn + PDV

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata

Tečaj je namijenjen:

 • pošiljaocima opasne robe
 • osoblju koje radi na pakiranju opasne robe
 • robnim agentima
 • osoblju koje radi na prihvatu robe na prijevoz
Cilj
 • Korektno primjenjivati priručnik IATA DGR
 • Razumijevati pravnu regulativu koja određuje uvjete za prijevoz opasnih roba
 • Razumijevati i razlikovati odgovornosti pojedinih sudionika u zračnom prijevozu po pitanju opasnih roba
 • Identificirati opasnu robu koja je zabranjena za prijevoz zrakoplovom; opasnu robu koja je dozvoljena za prijevoz i onu koja je izuzeta od propisa IATA DGR
 • Klasificirati opasnu robu prema kriterijima za svaku od 9 klasa opasne robe
 • Čitati i primjenjivati podatke iz Liste opasnih roba
 • Primjenjivati osnovne i specifične zahtjeve za pakiranje
 • Utvrditi da upotrebljena ambalaža za prijevoz opasne robe odgovara ograničenjima navedenim na ambalaži
 • Korektno označiti i primijeniti naljepnice na paketu s opasnom robom
 • Propisno ispuniti dokumentaciju koja prati paket s opasnom robom
 • Prepoznati i primijeniti varijacije država i prijevoznika
 • Primijeniti postupke u slučaju incidentnih situacija
Sadržaj
 • Uvod u tečaj - osnovne informacije
 • Područje primjene propisa o prijevozu opasne robe
 • Ograničenja kod prijevoza opasne robe
 • Klasifikacija opasne robe
 • Lista opasnih dobara
 • Identifikacija opasne robe
 • Instrukcije za pakiranje opasne robe
 • Specifikacija ambalaže i testovi performansi
 • Označavanje i naljepnice
 • Dokumentacija
 • Utovar i skladištenje za pakiranje
 • Radioaktivni materijal
 • Akcija kod incidenata sa opasnim robama
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

5 radnih dana (40 sati)

Terminski plan

Tečajevi će se održati po potrebi, prema broju zainteresiranih kandidata

Cijena po osobi

5.500,00 kn + PDV

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata

Tečaj je namijenjen osoblju koje radi na općem prihvatu i otpremi robe i prtljage

Cilj
 • Razumjeti i razlikovati odgovornosti pojedinih sudionika u zračnom prijevozu po pitanju opasnih dobara
 • Znati definirati opasnu robu
 • Znati temelje regulative koja određuje uvjete za prijevoz opasne robe
 • Znati identificirati klasu i diviziju opasne robe
 • Lorem ipsum bullet
 • Razumjeti ograničenja u prijevozu opasne robe
 • Prepoznati skrivene opasne robe u cargu
 • Prepoznati vrstu pakiranja
 • Prepoznati/identificirati naljepnice opasnosti i postupanja s paketom opasne robe
 • Prekontrolirati paket s opasnom robom
 • Primjeniti specifične procedure za skladištenje i utovar opasne robe
 • Razumjeti zahtjeve za službenim prijavljivanjem incidenata povezanih s opasnom robom
 • Poznavati odgovarajuće postupke u slučaju hitnosti (emergency procedures)
Sadržaj
 • Uvod u tečaj
 • Definicija opasnih dobara
 • Ograničenja u prijevozu opasne robe
 • Pakiranje
 • Označavanje i naljepnice
 • Utovar i skladištenje
 • Akcija kod incidenta s opasnim robama
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

2 radna dana (9 sati)

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata CTN

Cijena

na upit

Tečaj je namijenjen skladiŠtarima u robnom skladiŠtu i osoblju koje radi na općem prihvatu i otpremi zrakoplova

Cilj
 • Razumijeti i razlikovati odgovornosti pojedinih učesnika u zračnom prijevozu po pitanju opasnih dobara
 • Znati definirati opasnu robu
 • Znati porijeklo regulative koja određuje uvjete za prijevoz opasne robe
 • Znati identificirati klasu i diviziju opasne robe
 • Razumijeti ograničenja u prijevozu opasne robe
 • Prepoznati skrivena opasna dobra u cargu
 • Prepoznati vrstu pakiranja
 • Prepoznati/identificirati naljepnice opasnosti i postupanja s paketom opasne robe
 • Znati prekontrolirati paket s opasnom robom
 • Znati primijeniti specifične procedure za skladiŠtenje i utovar opasne robe
 • Zadovoljiti zahtjeve za osiguravanje precizne informacije o ukrcanim poŠiljkama opasnih dobara na zrakoplov
 • Razumijeti zahtjeve za službenim prijavljivanjem incidenata povezanih s opasnom robom
 • Primijeniti odgovarajuće postupke u slučaju hitnosti (emergency procedures)
Sadržaj
 • Uvod u tečaj
 • Definicija opasnih dobara
 • Ograničenja kod prijevoza opasne robe
 • Lista opasnih dobara
 • Klase i divizije
 • Pakiranje opasne robe
 • Označavanje i naljepnice
 • SkladiŠtenje i utovar
 • Osiguravanje i dostupnost informacija
 • Opasna dobra dozvolJena za prijevoz u putničkoj prtljazi
 • Akcija kod incidenta s opasnim dobrima
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

2 radna dana (12 sati)

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata CTN

Cijena

na upit

Tečaj je namijenjen osoblju koje radi na prijemu putnika, kabinskom osoblju i osoblju koje radi na zaštitnim pregledima putnika i prtljage.

Cilj
 • Znati definirati opasnu robu
 • Znati porijeklo regulative koja određuje uvjete za prijevoz opasne robe
 • Znati identificirati klasu i diviziju opasne robe
 • Razumijeti i primjenjivati propise kod prijema putnika i prtljage / kod poslovanja u kabini zrakoplova tijekom leta
 • Prepoznati potencijalna opasna dobra kod putnika
 • Prepoznati naljepnice opasnosti i rukovanja na paketima s opasnom robom
 • Razumijeti zahtjeve za službenom prijavom incidenata s opasnom robom
 • Primijeniti odgovarajuće postupke u slučaju hitnosti (emergency procedures)
Sadržaj
 • Uvod u tečaj
 • Definicija opasnih dobara
 • Ograničenja kod prijevoza opasne robe (dozvoljena/nedozvoljena informacije putnicima)
 • Označavanje paketa i naljepnice
 • Klase i divizije
 • Podjela opasnih roba
 • Akcija kod incidenta s opasnim dobrima (osnovni postupci)
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

1 radni dan (6 sati)

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata CTN

Cijena

na upit

Tečaj je namijenjen planerima utovara i posadama zrakoplova.

Cilj
 • Razumjeti i razlikovati odgovornosti pojedinih učesnika u prijevozu opasnih roba
 • Znati definirati opasnu robu
 • Znati porijeklo regulative koja određuje uvjete za prijevoz opasne robe
 • Znati identificirati klasu i diviziju opasne robe
 • Znati selektirati potrebne informacije iz Liste opasnih dobara
 • Prepoznati naljepnice opasnosti i rukovanja na paketima s opasnom robom
 • Znati ograničenja i zahtjeve za utovar opasne robe na zrakoplov
 • Znati ograničenja kod prijevoza opasne robe u vlasništvu putnika i posade
 • Poznavati odgovarajuće postupke u slučaju hitnosti (emergency procedures)
Sadržaj
 • Uvod u tečaj – definicija opasnih dobara
 • Ograničenja u prijevozu opasne robe
 • Klase i divizije
 • Lista opasnih dobara
 • Pakiranje
 • Označavanje
 • Naljepnice
 • Utovar i skladištenje
 • Opasna roba dozvoljena za prijevoz u putničkoj prtljazi
 • Osiguravanje informacija
 • Postupci kod incidenta s opasnim dobrima
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Trajanje

2 radna dana (12 sati)

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata CTN

Cijena

na upit

Tečaj je namijenjen referentima robnih reklamacija, robnih rezervacija, robnih tarifa, robnih prorata, robne prodaje, prodajnim zastupnicima zrakoplovnih kompanija koji obavljaju djelatnosti vezane za komercijalno zastupanje tvrtke

Cilj

Po završetku tečaja polaznik bi trebao

 • Spoznati kako zrakoplovna kompanija pruža uslugu prijevoza robe
 • Načelno upoznati djelatnosti robnih poslovnih prodajnih i prihvatno-otpremnih zastupnika zrakoplovne kompanije, te prijenos odgovornosti
 • Samostalno osigurati poštivanje uvjeta za prijevoz robe
 • Samostalno koristiti temeljne robne priručnike
 • Samostalno primjenjivati temeljna pravila i postupke izračunavanja robnih naplata i tarifa
 • Samostalno planirati routing pošiljke i osigurati rezervaciju prostora za pošiljku
 • Pravilno sačiniti ugovor o prijevozu
 • Izračunati tarife za pojedinu robu
Uvjeti

Aktivno znanje engleskog jezika

Sadržaj
 • Predstavljanje temeljnih poslovnih načela vezanih za prijevoz robe
 • Opća izviješća o industriji
 • Korištenje priručnika vezanih za robni promet
 • Osobine zrakoplova s aspekta prijevoza robe
 • Prihvaćanje pošiljke na odlet
 • Robni sustav tarifa
 • Dokumenti vezani za robni promet
 • Postupak rezervacije robnog prostora
 • Automatska obrada podataka u robnom prometu
 • Prihvat i otprema robe u zračnim lukama
 • Obračun obavljene prodaje zrakoplovnih tovarnih listova
 • Robne poruke
Trajanje

5 radnih dana

Terminski plan

Termini održavanja tečajeva ovise o broju prijavljenih kandidata te će biti pravovremeno objavljeni.

Cijena po osobi

6.000,00 Kn + PDV

Provjera

Pismeni ispit uz dodjelu certifikata

Tečaj je namijenjen djelatnicima na poslovima prodaje međunarodnih putničkih karata

Cilj

Pružiti teoretska i praktična znanja o Fraudu (malverzacije sa prijevoznim dokumentima ), kao i o putnim ispravama koje su potrebne i prihvatljive za međunarodna putovanja

Spriječiti štete koje nastaju prihvaćanjem na odlet putnika koji nisu u posjedu potrebnih putnih isprava ili putnika koji ne zadovoljavaju opće i posebne uvjete za putovanje u određenu zemlju

Pravilno informiranje putnika o potrebnim putnim ispravama / vizama prilikom izdavanja karata

Sadržaj
 • Definicija Frauda, štete koje nastaju uslijed Frauda, te financijska odgovornost za počinjenu štetu
 • Pregled vrsta prijevoznih dokumenata
 • IATA standardi
 • Primjeri krivotvorina iz IATA-ine prakse
 • Zaštita protiv neispravnih dokumenata - blacklisting
 • Pregled tipova prihvatljivih putnih isprava
 • Pregled tipova viza, sa naglaskom na vizama zemalja koje imaju vizni režim prema državljanima Republike Hrvatske
 • Opći i posebni uvjeti za putovanje u određenu zemlju
 • Osnove prepoznavanja krivotvorenih putnih isprava i viza
 • Uporaba TIM / TIMATIC-a
 • Uvjeti

  Osnovno poznavanje engleskog jezika

  Trajanje

  2 radna dana

  Terminski plan

  Tečajevi će se održati po potrebi, prema broju zainteresiranih kandidata

  Cijena po osobi

  1.000,00 Kn + PDV

  Provjera

  Dodjela certifikata

Operational Staff Trainings

Croatia Airlines training center offers a wide variety of training courses for Flight and Cabin crew, as well as Ground staff. All courses are based on certified programs which are aligned with EASA Regulations, and approved by CCAA.

Courses are led by approved Instructors with years of experience in Croatia Airlines.

Application 

Sign up for one of our training using the application form.

Terms and Conditions

Applications for participation in a particular programme have to be sent at least 45 days in advance . For pricing information, please contact us by phone 01/6164-551 or e-mail: operations.training@croatiaairlines.hr.

Payment shall be made on the basis of an invoice sent to applicants, due date of payment will be indicated on the invoice. Value added tax is not included in the price of education and shall be charged additionally.

Confirmation of payment of the tuition fee by invoice must be sent to the fax number +385-1-6164556 or e-mail address:operations.training@croatiaairlines.hr, operations.training@croatiaairlines.hr in order to confirm the training maintenance.

Upon completion of the training all participants will receive the appropriate certificate or a certificate of graduation. In case of cancellations after the course has started, the paid amount will not be refunded.

Training schedule

Training schedule is subject to change, depending on the number of applications received. All participants will be promptly informed about the training schedule and training venue as well as of any change in training schedule or venue.

Accommodation

Accommodation costs have to be paid by the candidates.

Contact

CROATIA AIRLINES

Operations Training Center

Capt Tomislav Kurjaković

Bani 75b, Buzin

10010 ZAGREB

e-mail: operations.training@croatiaairlines.hr

tel: 01/ 616 45 51

faks: 01/ 616 45 56

 • Cabin Crew Initial Safety Training
 • Aircraft Type Specific Training and Operator Conversion Training A320F and DHC 8 Q400
 • Senior Cabin Crew Member Training
 • Cabin Crew Recurrent Training
 • Refresher Cabin Crew Training
 • Cabin Crew Instructor Training
 • Training Program Flight Operations Officer
 • Flight Operations Assistant – Initial & Recurrent Training
 • Station Personnel Training
 • Type Rating Course
 • Refresher Course Type Rating
 • TRI (A) Course
 • Base Training for Type rating
 • Commander Conversion Course
 • Co-pilot Conversion Course
 • Nomination as Commander
 • Low Visibility Operation
 • Line Training Captain
 • Initial CRM Training
 • Command CRM Training
 • CRM Train the Trainer
 • CRMT Refresher
 • Initial Training
 • Recurrent Training
Aircraft Maintenance Staff Trainings

Croatia Airlines Technical Training Centre is EASA Part 147 approved maintenance training organisation, located at Zagreb Airport. We offer a wide variety of aircraft type courses and specialized maintenance related training for aircraft maintenance professionals. Technical type training courses are dellivered according to EASA Part 66 / Part 147 requirements; intended target groups are Part 66 AML holders A, B1, B2 or C category and engineers. All other courses are dellivered as Part 66 trainings to meet the needs of Part 145 maintenance organisations.

We have a long experience on providing high quality theoretical and practical trainings. All our instructors come from live aircraft maintenance environment working as certifying staff or authorized engineers.

All our courses are open for both companies and private individuals. Training programs can be customized to the specific needs of the customers, and delivered at our or your facilities.

Application

In order to apply for one of the training courses please fill in the application form or contact us at: ttc.ts@croatiaairlines.hr.

General requirements

General requirements are given in the specific course syllabus. For any additional information please contact us at: ttc.ts@croatiaairlines.hr

Users of our services
 • Thomas Cook
 • Belle Air
 • BH Airlines
 • Montenegro Civil Aviation Agency
 • JAT-Tehnika
Courses

We offer a wide variety of aircraft type courses and specialized maintenance related training for aircraft maintenance professionals. Technical type training courses are dellivered according to EASA Part 66 / Part 147 requirements; intended target groups are Part 66 AML holders A, B1, B2 or C category and engineers.

All other courses are dellivered as Part 66 trainings to meet the needs of Part 145 maintenance organisations.

You can choose between following types of courses:

 

EASA Part 147 approved Type Training Courses are available at various levels of intensity:

1. General Familiarization, EASA level 1 Part-66 C - A brief overview of the airplane, systems and powerplant as outlined in the Systems Description Section of the Aircraft Maintenance Manual. The successful completion of this training authorizes you to apply for a CAT C license for the respective aircraft type.

2. EASA level 3 Part-66 B1 & B2, Line and Base Maintenance - Detailed description, operation, component location, removal/installation, BITE and trouble- shooting procedures to maintenance manual level. The successful completion of this training authorizes you to apply for a CAT B1 and/or B2 license for the respective aircraft type.

3. EASA level 3 Part-66 B2, Line and Base Maintenance - Detailed description, operation, component location, removal/installation, BITE and trouble- shooting procedures to maintenance manual level. The successful completion of this training authorizes you to apply for a CAT B1 and/or B2 license for the respective aircraft type.

Airbus A318/319/320/321
DHC-8-400
ATR
CALENDAR
Best prices
Najbolja cijena za povratni let
Srp 2020
od 1099kn
Kol 2020
od 1499kn
Ruj 2020
od 1099kn
Srpanj 2020
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 1099 kn 2 1099 kn 3 1099 kn 4 1099 kn 5 1099 kn 6 1099 kn 7 1099 kn
8 1099 kn 9 1099 kn 10 1099 kn 11 1099 kn 12 1099 kn 13 1099 kn 14 1099 kn
17 1099 kn 18 1099 kn 15 1099 kn 16 1099 kn 17 1099 kn 18 1099 kn 19 1099 kn
20 1099 kn 21 1099 kn 22 1099 kn 231099 kn 241099 kn 251099 kn 261099 kn
271099 kn 281099 kn 291099 kn 301099 kn 311099 kn 1 2
3 4 5 6 7 8 9