Croatia Airlines - Dionice

Dionice

Najveći dioničari

Dioničar Broj dionica
% udjela u temeljnom kapitalu
REPUBLIKA HRVATSKA 62.010.821
98,7623 
ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. 477.121
0,7599
HPB ZA REPUBLIKU HRVATSKU 173.768
0,2768
JANAF D.D. 22.000
0,0350
CROATIA OSIGURANJE D.D. 7.165 
0,0114
HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
4.000
0,0064
ASTRA INTERNATIONAL D.D. U STEČAJU
3.682
0,0059
HP D.D.
2.750
0,0044
TURISTHOTEL D.D.
2.090
0,0033
TANKERKOMERC D.D.
2.090
0,0033
OSTALI
82.466
0,1313


Dematerijalizacija dionica Croatia Airlinesa d.d.

Glavna skupština dioničara društva Croatia Airlines d.d. od 8. travnja 1998.g., sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, odlučila je da se sve dionice društva u materijalnom obliku (dionice na donositelja i dionice na ime) moraju zamjeniti za nematerijalizirane dionice u obliku elektronskog zapisa koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dionice Croatia Airlines d.d. vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva od 2001.g. Croatia Airlines d.d. upućuje ponovni poziv svim dioničarima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji posjeduju materijalne dionice da odmah pristupe postupku dematerijalizacije istih.

Dioničari Croatia Airlines d.d. u Republici Hrvatskoj mogu izvršiti dematerijalizaciju na način da sve svoje materijalne dionice zajedno s popunjenim obrascem zahtjeva dostave bilo osobno bilo poštom na adresu Croatia Airlines d.d., Bani 75b, 10 000 Zagreb, Odjel vrijednosnih papira bilo predajom na šalteru neke od poslovnica Croatia Airlines d.d. u RH. Dioničari Croatia Airlines d.d. u inozemstvu mogu izvršiti dematerijalizaciju na način da sve svoje materijalne dionice zajedno sa obrascem zahtjeva dostave na adresu najbliže poslovnice Croatia Airlinesa u inozemstvu, ili poštom u naš ured u Zagrebu.

Sve dioničare koji još uvijek drže materijalne dionice podsjećamo da je njihova obveza po navedenoj Odluci Glavne skupštine već odavno trebala biti ispunjena, te ih radi zaštite prava iz dionica pozivamo da odmah postupe sukladno gornjoj uputi.

U slučaju eventualnih nejasnoća možete se obratiti Odjelu vrijednosnih papira:

  Multi-city
odrasli (25-64)   mala djeca(<2)
djeca (2-11)    
ostali putnici
odgovara mi +- 3 dana
samo odabrani datumi
Hotel Rent-a-car