• Jezik
financijske informacije-3840X700 financijske-informacije-1248x540
Najveći dioničari
Dioničar
Broj dionica
Udio u temeljnom kapitalu (%)
REPUBLIKA HRVATSKA 62.010.821 98,7623
ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. 477.121 0,7599
HPB ZA REPUBLIKU HRVATSKU 173.768 0,2768
JANAF D.D. 22.000 0,0350
CROATIA OSIGURANJE D.D. 7.165 0,0114
HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. 4.000 0,0064
PRAGUSA ONE LTD 3.682 0,0059
HP D.D. 2.750 0,0044
TURISTHOTEL D.D. 2.090 0,0033
TANKERKOMERC D.D. 2.090 0,0033
OSTALI 82.466 0,1313

Glavna skupština dioničara društva Croatia Airlines d.d. od 8. travnja 1998.g., sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, odlučila je da se sve dionice društva u materijalnom obliku (dionice na donositelja i dionice na ime) moraju zamjeniti za nematerijalizirane dionice u obliku elektronskog zapisa koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dionice Croatia Airlines d.d. vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva od 2001.g. Croatia Airlines d.d. upućuje ponovni poziv svim dioničarima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji posjeduju materijalne dionice da odmah pristupe postupku dematerijalizacije istih.

Dioničari Croatia Airlines d.d. u Republici Hrvatskoj mogu izvršiti dematerijalizaciju na način da sve svoje materijalne dionice zajedno s popunjenim obrascem zahtjeva dostave bilo osobno bilo poštom na adresu Croatia Airlines d.d., Bani 75b, 10 000 Zagreb, Odjel vrijednosnih papira bilo predajom na šalteru neke od poslovnica Croatia Airlines d.d. u RH. Dioničari Croatia Airlines d.d. u inozemstvu mogu izvršiti dematerijalizaciju na način da sve svoje materijalne dionice zajedno sa obrascem zahtjeva dostave na adresu najbliže poslovnice Croatia Airlinesa u inozemstvu, ili poštom u naš ured u Zagrebu.

Sve dioničare koji još uvijek drže materijalne dionice podsjećamo da je njihova obveza po navedenoj Odluci Glavne skupštine već odavno trebala biti ispunjena, te ih radi zaštite prava iz dionica pozivamo da odmah postupe sukladno gornjoj uputi.

U slučaju eventualnih nejasnoća možete se obratiti Odjelu vrijednosnih papira:

Nefinancijska izvješća

2022.

Izvanredna skupština dioničara 22. prosinca 2022. g.
Izvanredna skupština dioničara 17. listopada 2022. g.
Redovita skupština dioničara 15. lipnja 2022. g.
Izvanredna skupština dioničara 13. travnja 2022. g.
Izvanredna skupština dioničara 12. siječnja 2022. g.

2021.

Izvanredna skupština dioničara 12. listopada 2021. g.
Redovita skupština dioničara 2. srpnja 2021. g.
Izvanredna skupština dioničara 13. travnja 2021. g.

2020.

Izvanredna skupština dioničara 14. prosinca 2020. g.
Izvanredna skupština dioničara 13. listopada 2020. g.
Redovita Glavna skupština 10. srpnja 2020. g.

2019.

Redovita Glavna skupština 09. srpnja 2019. g.

2018.

Redovita Glavna skupština 02. srpnja 2018. g.

2017.

Redovita Glavna skupština 17. srpnja 2017. g.
Redovita Glavna skupština 13. lipnja 2017. g.

2016.

Redovita Glavna skupština 06. srpnja 2016. g.

2015.

Redovita Glavna skupština 13. srpnja 2015. g.
KALENDAR
Best prices
Potrebno je odabrati polazište, odredište i povratni let kako bi se prikazao "Best prices" kalendar
Trenutno nije moguće prikazati cijenu
Najbolja cijena za povratni let

Trajanje puta

Cijena povratnog leta za jednog odraslog putnika uključujući pristojbe i naknade.